Lokalne inicjatywy ekologiczne

Lokalne inicjatywy ekologiczne ze wsparciem

Lokalne inicjatywy ekologiczne mogą liczyć na wsparcie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) udostępni 14 mln zł 14 wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Środków udzieli im w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, Cz. 2) Fundusz Ekologii. Poinformował o tym NFOŚiGW.

14 mln zł na lokalne inicjatywy ekologiczne

Jak oświadczył Fundusz, dzięki dotacjom zostaną zrealizowane liczne przedsięwzięcia, mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej. W tym upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych.

O dotacje mogą starać się instytucje prowadzące publiczne albo niepubliczne szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe, a także inicjatywy inspirowane przez nauczycieli, dzieci i młodzież. Jednym z warunków otrzymania wsparcia na realizację przedsięwzięć jest ich zakres tematyczny. Musi on dotyczyć przeciwdziałania niekorzystnym emisjom do atmosfery, odnawialnych źródeł energii (OZE) i niskoemisyjnego transportu. Tematyka działań powinna dotyczyć zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarowania wodą.

Fundusz dodał, że maksymalna kwota dotacji dla beneficjentów końcowych wyniesie 8 tys. zł. Środki będą dystrybuowane regionalnie przez 14 WFOŚiGW. Każdy z nich otrzyma z NFOŚiGW kwotę 1 mln zł. To pieniądze na realizację minimum 125 projektów edukacyjnych i pokrycie kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2025 r.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Jak poinformował NFOŚiGW, dotacje będą mogły zostać przekazane m.in. na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych służących realizacji programu edukacyjnego. W tym na konkursy, warsztaty, olimpiady, happeningi i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną. Ogółem – propagujące zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Szczegółowe zasady Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, Cz. 2) Fundusz Ekologii udostępniono pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-2023—fundusz-ekologii.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu