Kujawsko-pomorskie parki krajobrazowe

Kujawsko-pomorskie parki krajobrazowe na rzecz edukacji przyrodniczej

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P) przypomina, że w regionie jest zlokalizowanych dziesięć parków krajobrazowych. To obszary atrakcyjne turystycznie i przyrodniczo, z wieloma cennymi pamiątkami historii. Dlatego urząd marszałkowski wspiera finansowo zachowanie ich unikatowych walorów, a wykorzystywane do ego celu są środki samorządu województwa i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO). To – jak podkreśla UMWK-P – znaczący zastrzyk finansowy, który od dziesięciu lat umożliwia parkom krajobrazowym m.in. aktywną ochronę przyrody i rozbudowę bazy dydaktycznej.

Parki krajobrazowe to bogactwo naszego regionu. Nasze parki krajobrazowe to wspaniała przyroda z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt, atrakcyjne miejsca do uprawiania pieszej i wodnej turystyki oraz liczne rzeki i jeziora, interesujące materialne świadectwa dziedzictwa kulturowego. To bogactwo naszego regionu i idealne miejsca do wypoczynku. Każdy z naszych parków wart jest odwiedzenia, a urok tych miejsc sprawia, że wiele osób chętnie tu wraca – przyznaje Piotr Całbecki, marszałek województwa.

W regionie utworzonych jest 10 parków krajobrazowych, a są to: Wdecki Park Krajobrazowy, Brodnicki Park Krajobrazowy, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Krajeński Park Krajobrazowy, Nadgoplański Park Tysiąclecia, Tucholski Park Krajobrazowy i Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Poprzednia nazwa tego ostatniego to Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, a w jego skład wchodzą: Chełmiński Park Krajobrazowy, Nadwiślański Pak Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Góry Łosiowe.

Kujawsko-pomorskie parki krajobrazowe ze wsparciem z RPO

Jak podaje UMWK-P, Krajeński Park Krajobrazowy dzięki dotacji ze środków RPO utworzy ośrodek edukacji przyrodniczej w Więcborku. Będzie się on mieścił w budynku starej remizy, który zostanie zmodernizowany i rozbudowany na potrzeby ośrodka przyrodniczo-edukacyjnego wraz z zapleczem. Park ma zyskać atrakcyjne i komfortowe warunki do prowadzenia edukacji ekologicznej i miejsce do wystaw, ekspozycji przyrodniczych oraz rozstrzygania konkursów. Całkowita wartość projektu to ponad 1,2 mln zł, a ponad 85% kosztów pokryć mają właśnie środki z RPO.

Natomiast Park Krajobrazowy Góry Łosiowe, przy udziale środków RPO, zmodernizuje zagrodę wiejską w Dusocinie (powiat grudziądzki). Powstanie tam ośrodek edukacji ekologicznej oraz pokazowy sad ze starymi odmianami drzew owocowych. Projekt przewiduje także wyposażenie bazy edukacyjnej ośrodka, w tym zakup niezbędnego sprzętu, m.in. ogrodniczego, a ponadto przeprowadzenie w nowo powstałej placówce warsztatów edukacji ekologicznej.

Środki RPO umożliwią także czynną ochronę przyrody na obszarze Natura 2000. Wartość przedsięwzięcia to blisko 1,5 mln zł. Przy okazji UMWK-P przypomina, że Góry Łosiowe to najmłodszy park krajobrazowy w regionie. Powstał w 2018 r. i działa w strukturze Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

Urząd marszałkowski wskazuje też, że środki unijne pozwoliły również na efektywniejszą ochronę i monitoring leżących w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000. Znajdują się tam cenne siedliska rzadkich i ginących gatunków roślin (m.in. storczyki, skrzyp olbrzymi i goździk pyszny) i zwierząt (np. gęsi, czajki oraz bataliony). W ramach projektu utworzono centrum badawczo-dydaktyczne wraz z ogrodem, przeprowadzono badania obszarów cennych przyrodniczo, a także kontynuowana jest ich czynna ochrona.

W ramach projektu, mieszkańcy terenów włączonych do obszaru Natura 2000 mogą uczestniczyć w warsztatach poświęconych korzyściom płynącym z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu. Wartość projektu to niemal 1,5 mln zł, z czego ponad 645 tys. zł stanowią środki z RPO.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. Filip Kowalkowski dla UMWK-P