Parki krajobrazowe

Kujawsko-pomorskie parki krajobrazowe elementem edukacji

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P) poinformował, że od 1 grudnia br. będzie przyjmować zgłoszenia na organizowane przez samorząd województwa bezpłatne jednodniowe wycieczki, a także pięciodniowe wyjazdy na „zielone szkoły”.

Celem wyjazdów są znajdujące się na terenie województwa parki krajobrazowe. Oferta ta dedykowana jest dla zorganizowanych grup uczniów szkół podstawowych. Wyjazdy odbędą się w 2019 r.

Jak zaznacza urząd marszałkowski jest to kolejny cykl wyjazdów do parków krajobrazowych, organizowanych z myślą o edukacji ekologicznej młodzieży oraz promocji najatrakcyjniejszych przyrodniczo miejsc w regionie.

Parki krajobrazowe celem wycieczek

Krótkie wyjazdy do ośmiu parków krajobrazowych odbędą się w kwietniu i maju. Przeznaczone są dla liczących 40 osób grup uczniów i ich opiekunów z klas 1-8. Oferta adresowana jest do placówek edukacyjnych z regionu i gmin sąsiednich województw, które znalazły się w obszarze parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie.

Zajęcia poświęcone będą tematyce proekologicznej. Mają też przybliżyć uczniom dziedzictwo przyrodnicze województwa. Urząd marszałkowski zapewnia transport do parku i z powrotem, a na miejscu profesjonalnych animatorów zajęć, ciepły poczęstunek „kuchni polowej” dla dzieci i opiekunów oraz konkursy z nagrodami.

Zielone szkoły w kujawsko-pomorskich parkach krajobrazowych

Z kolei pięciodniowe pobyty dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) w parkach krajobrazowych w ramach zielonych szkół zaplanowano na czerwiec i wrzesień przyszłego roku.

Celem pięciodniowych wyjazdów jest połączenie wypoczynku na łonie natury z intensywną edukacją przyrodniczą. „Zielone szkoły” organizowane są na terenie wyspecjalizowanych ośrodków edukacji ekologicznej – zaznacza UMWK-P.

W trakcie wyjazdów urząd marszałkowski zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i transport, a także pomoce dydaktyczne oraz zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. W trakcie zielonych szkół, na obszarze parków krajobrazowych, prowadzone są także gry terenowe. Programy pobytów opracowali „zieloni edukatorzy” we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi w branży turystycznej – dodaje urząd marszałkowski.
Zajęcia tego typu adresowane są do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Z zielonych szkół skorzystać mogą również uczniowie gmin z sąsiednich województw, które znalazły się w obszarze parków krajobrazowych oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie.
O zakwalifikowaniu do udziału w wycieczkach oraz zielonych szkołach będzie decydować kolejność zgłoszeń. Będą one przyjmowane od 1 grudnia, a można je przesyłać na formularzu zgłoszeniowym na dedykowany adres e-mail. Jak zaznacza UMWK-P, z atrakcji tych mogą skorzystać placówki, które nie brały udziału w tej formie zajęć w 2018 r.

Projekt „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” realizowany jest przez Departament Środowiska UMWK-P.

Jego realizacja została dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, jak również Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama