GOZpodarne wyzwanie

Konkurs „GOZpodarne wyzwanie” by oszczędzić zasoby i chronić planetę

Stena Recycling poinformowała w ubiegłym tygodniu, że rusza konkurs pn. „GOZpodarne wyzwanie”, skierowany do szkół, samorządów i organizacji pozarządowych, działających na rzecz społeczności lokalnych. W konkursie wyróżnione zostaną najlepsze pomysły na promocję idei gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), dzięki której można oszczędzać zasoby naturalne i dbać o naszą planetę.

„GOZpodarne wyzwanie” – dofinansowanie dla 20 projektów

Popularyzacja rozwiązań GOZ oraz edukacja w tym obszarze, to główne cele konkursu „GOZpodarne wyzwanie”. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 czerwca do 20 lipca. Wystarczy wypełnić prosty formularz i znaleźć się wśród 20 cyrkularnych projektów dofinansowanych na 20-lecie Stena Recycling – zachęca firma.

Konkurs grantowy „GOZpodarne wyzwanie” skierowany jest do organizacji pozarządowych, samorządowych jednostek organizacyjnych, takich jak świetlice środowiskowe, biblioteki czy lokalne kluby, a także szkoły i inne podmioty działające na rzecz społeczności lokalnych. Jego celem jest wyróżnienie pomysłów promujących rozwiązania zgodne z GOZ. Realizacja tego typu rozwiązań, wymaga zaangażowania producentów, ale także całego społeczeństwa, poprzez kształtowanie świadomych zachowań konsumentów – podkreśla firma.

GOZ – kluczowy element zrównoważonej przyszłości

Stena Recycling wskazuje, że GOZ to kluczowy element budowania zrównoważonej przyszłości. Pozwala zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, m.in. dzięki ograniczeniu wydobycia i przetwarzania surowców pierwotnych. Umożliwia także zmniejszenie ilości odpadów, które trzeba zagospodarować. To ambitny projekt przekształcenia całego systemu produkcji i konsumpcji tak, by całkowicie wyeliminować z niego pojęcie odpadu.

Jednym z kluczowych kroków na drodze do zmiany modelu z gospodarki linearnej na cyrkularną, jest kształtowanie odpowiednich postaw konsumentów. To właśnie ich świadome wybory są niezbędne do wdrożenia zasad zamkniętego obiegu w naszym kraju. Choć większość Polaków chciałaby, aby ich ulubione produkty pochodziły ze zrównoważonej produkcji, wciąż niewielu słyszało o idei GOZ oraz jej pozytywnych skutkach zarówno dla biznesu, jak i społeczeństwa. Właśnie dlatego ważne jest włączenie w działania promujące ideę gospodarki cyrkularnej, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, mogących wpłynąć bezpośrednio na najbliższe otoczenie – podkreśla Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager Stena Recycling.

„GOZpodarne wyzwanie” – zgłoszenia do 20 lipca br.

Stena Recycling podkreśla, że chce wesprzeć inicjatywy skierowane do społeczności lokalnych, które zachęcają do podejmowania aktywności w obszarze GOZ oraz mają wpływ na kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających odpowiedzialnym wyborom konsumenckim. W ramach konkursu „GOZpodarne wyzwanie” Stena Recycling wyróżni i dofinansuje najlepsze, autorskie pomysły na promocję i realizację idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 czerwca do 20 lipca. Wystarczy wypełnić prosty formularz na dedykowanej stronie internetowej. Wysokość dofinansowania wynosi 5000 zł, a partnerem wspierającym konkurs jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Stena Recycling

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny