zielona pracownia

Kolejna „zielona pracownia” otwarta

Zielona pracownia” została otwarta (16. października 2019 r.) w Szkole Podstawowej (SP) nr 1 im. T. Kościuszki w dzielnicy Nowy Bytom – poinformował Urząd Miasta Ruda Śląska (UM). Dzięki niej uczniowie placówki będą mogli uczyć się przedmiotów przyrodniczych przy pomocy nowoczesnych sprzętów multimedialnych i wysokiej jakości pomocy naukowych. W tym roku w rudzkich szkołach, oprócz ekopracowni w SP nr 1, powstały jeszcze dwie – w SP nr 25 w Halembie oraz w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kochłowicach.

„Zielona pracownia” otwarta w SP 1

W centralnej części naszej pracowni znajdują się stoły oraz dopasowane krzesła, a przy jednej ze ścian osiem stałych stanowisk mikroskopowych. Został również wydzielony kącik ekologiczny, wyłożony sztuczną trawą, wyposażony w siedziska, pufy i poduszki, wykorzystywany podczas przeprowadzania z dziećmi zajęć ekologicznych czy też gier dydaktycznych – wymienia Iwona Dutkiewicz, dyrektor SP nr 1 im. T. Kościuszki.

Jak wskazuje UM, w pracowni nie brakuje także prawdziwych roślin w miniszklarniach, roślin doniczkowych oraz akwarium, w którym uczniowie będą hodowali rybki. Na wyposażeniu pracowni znalazły się też słomkowe rolety oraz plansze ekologiczne. – Na jakość prowadzonych zajęć wpłynie z pewnością zakup wizualizera, monitora dotykowego oraz laptopa. Pozwolą one na rozwijanie pasji i umiejętności uczniów, a przez to wpłyną na poszerzenie wiedzy w zakresie zdrowego i ekologicznego stylu życia – dodaje Iwona Dutkiewicz.

„Ekotorium” – jedna z trzech „zielonych pracowni”

„Ekotorium”, bo tak nazywa się nowa klasa to jedna z trzech zielonych pracowni, które w tym roku zostały otwarte w rudzkich szkołach. Pracownie te służą do nauki przedmiotów przyrodniczych. Każde z miejsc zostało dofinansowane kwotą 30 tys. zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW). Jak wskazuje rudzki magistrat, w tegorocznej, piątej edycji konkursu, WFOŚiGW pozytywnie ocenił 87 wniosków konkursowych, a trzy z nich dotyczyły placówek na terenie Rudy Śląskiej.

Dzięki temu w Szkole Podstawowej nr 25 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Halembie powstało „Kłodnickie Laboratorium Przyrody”, projekt „Młodzi naukowcy” w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego i właśnie „Ekotorium” w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki. Wnioski były ocenione pod kątem pomysłu na zagospodarowanie pracowni (wykorzystania przestrzeni, funkcjonalności, innowacyjności zastosowanych rozwiązań), różnorodności pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu.

Szkoła Podstawowa nr 25 w swym wniosku ujęła gruntowny remont istniejącej klasy i powstanie nowoczesnej pracowni przyrodniczej pod nazwą „Kłodnickie Laboratorium Przyrody”, zakup pomocy dydaktycznych, prowadzenie warsztatów i zajęć z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej. – Sala została wzbogacona o nowoczesny sprzęt multimedialny, w tym m.in. monitor dotykowy czy monitor interaktywny – mówi Joanna Widera, wicedyrektor SP nr 25. W ramach wyposażenia zakupione zostały m.in. mikroskopy, zestawy doświadczalne Labo Lab, modele pokazowe, stacje pogodowe, a także skały i minerały. – To, co z pewnością będzie wyróżniać naszą pracownię, to grafika na ścianie naprzeciw tablicy, której pomysłodawcami są uczniowie. Jej główny element stanowią kontury granic miasta, logo szkoły oraz piktogramy nawiązujące do działań proekologicznych placówki – dodaje wicedyrektor. Uczniowie mogą korzystać z innowacyjnej pracowni od tego roku szkolnego.

Inne edukacyjne aktywności placówek oświatowych

Jak podaje UM, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, w skład którego wchodzi SP nr 25, może pochwalić się również innymi osiągnięciami. Dzięki grantowi pozyskanemu z Eko-Unii w placówce na górnym korytarzu zamontowany został tzw. zdrój wodny, czyli poidełko. – Cieszymy się, że nasi uczniowie mają nieograniczony, bezpłatny dostęp do dobrej, filtrowanej wody – mówi Anna Wlaszczyk, dyrektor kłodnickiej szkoły. Ponadto dzięki kwocie pozyskanej z konkursu Fundusz Naturalnej Energii, którego organizatorem był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 powstał „Zielony Zakątek – sala pod chmurką”. Celem projektu jest uczenie dzieci poszanowania przyrody, zmniejszenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko, a także wskazanie, jak ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody jest zakładanie w miastach siedlisk przyjaznych roślinom i zwierzętom. Ogród szkolny – zielona klasa w zamyśle ma być międzypokoleniowym miejscem spotkań pełniącym funkcję rekreacyjno-poznawczą.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. UM Ruda Śląska

 

reklama