kolejna odsłona kampanii edukacyjnej

Kolejna odsłona kampanii edukacyjnej podsumowana

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że zakończył realizację kolejnej odsłony kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu ochrony powietrza, która adresowana była do mieszkańców Małopolski.

„W Twoim domu mieszka złodziej” – takie hasło rozbrzmiewało we wszystkich małopolskich gminach – podkreśla UMWM i dodaje, że kampania skupiła się wokół postaci „złodzieja”, który był najbardziej rozpoznawalnym elementem akcji. Symbol akcji był widoczny na wszystkich materiałach przygotowanych w ramach akcji.

Kampania prowadzona na rzecz czystego powietrza po raz kolejny zwiększyła świadomość mieszkańców Małopolski. A udało się to dzięki gminom i Ekodoradcom, którym chciałem szczególnie podziękować za ogromne zaangażowanie. Tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy osiągnąć cel, jakim jest czyste powietrze w Małopolsce – stwierdził Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Zakończyła się kolejna odsłona kampanii edukacyjnej – ekoświadomość mieszkańców rośnie

Urząd marszałkowski podkreśla, że świadomość ekologiczna mieszkańców regionu z roku na rok rośnie. Według UMWM, dzieje się tak dzięki coraz większemu zaangażowaniu ruchów społecznych, samorządów i samych mieszkańców w działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Jednym z elementów edukacji są właśnie kampanie społeczne. Tegoroczna akcja promocyjna prowadzona była od lutego do kwietnia, a jej celem było przybliżenie mieszkańcom zapisów uchwały antysmogowej oraz wynikających z niej obowiązków – tłumaczy UMWM i dodaje, że omawiana kampania adresowana była do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy ogrzewają swoje domy starymi kotłami węglowymi.

Z uwagi na fakt, że mieszkańcy Małopolski korzystają z różnych źródeł informacji, do promocji kampanii wykorzystano różne nośniki. Wykorzystanie billboardów było pierwszym elementem kampanii społecznej. Na początku lutego billboardy zlokalizowane zostały w sąsiedztwie dróg dojazdowych do miast, koło skrzyżowań i rond. Pozwoliło to na dotarcie do dużego grona mieszkańców, którzy przejeżdżali ruchliwymi trasami. Billboardy zlokalizowane były w 24 miejscowościach, w których wyklejono 37 banerów – wylicza UMWM. W trakcie kampanii opublikowano 22 artykuły sponsorowane w 10 różnych gazetach. Artykuły ukazały się w prasie: krajowej (w dodatku regionalnym), lokalnej, specjalistycznej oraz w prasie związanej z tematyką społeczną. Artykuły były także dostępne w Internecie.

Tematyczna gazetka i ulotki, czyli kolejna odsłona kampanii edukacyjnej w Małopolsce

W ramach akcji przygotowana została także tematyczna gazetka, w której w sposób dokładny i rzetelny przybliżano Małopolanom zagadnienia związane z uchwałą antysmogową i programami dotacyjnymi. Ponadto w gazecie tej opublikowano krótkie wywiady z osobami, które wymieniły swoje stare piece na proekologiczne źródła ogrzewania. Gazetę wydrukowano w nakładzie 81 tys. egzemplarzy, a jej kolportaż odbył się w 21 miejscowościach. Gazetkę rozdawano mieszkańcom w uczęszczanych miejscach takich jak place targowe, parkingi przy sklepach, a także rozdystrybuowano ją do skrzynek pocztowych domów jednorodzinnych.

Według urzędu, największym zainteresowaniem cieszyły się ulotki, które wydrukowano w nakładzie 41 tys. sztuk. Do każdej gminy i starostwa powiatowego dostarczono nieodpłatnie po 200 sztuk. Dzięki ekodoradcom i pracownikom gmin ulotki trafiły bezpośrednio do mieszkańców, można je było także otrzymać w urzędach gmin.

Z kolei plakaty promujące akcję zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń, bądź wyeksponowane w urzędach. Jak podkreśla UMWM, stały się one najlepiej widoczną częścią kampanii. Można je było zaobserwować we wszystkich, nawet mniejszych miejscowościach. Wydrukowano 4200 tych plakatów, a każda gmina nieodpłatnie otrzymała po 20 sztuk.

Kolejna odsłona kampanii edukacyjnej także w mediach społecznościowych

Natomiast dla osób korzystających z mediów społecznościowych prowadzono kampanię w Internecie. Na profilu Ekomałopolski na Facebooku opublikowano cztery rodzaje postów i krótki filmik, łącznie było to siedem postów, które skupiały się wokół postaci „złodzieja” – starego pieca, który: kradnie, czas, wygodę, pieniądze i zdrowie. Według UMWM, wpisy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i skłaniały do refleksji. Każdy post zobaczyło ok. 25 tys. użytkowników aplikacji.

Urzędnicy żywią nadzieję, że kampania dotarła do szerokiego grona odbiorców, a jej skutki będzie można obserwować w postaci czystego powietrza w kolejnych latach. Kampanię zrealizowano w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL 021 współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

reklama

 

reklama