dla efektywniejszej segregacji odpadów

Koalicja 5 frakcji dla efektywniejszej segregacji odpadów

Choć od kilku lat w Polsce obowiązuje obowiązek segregacji odpadów do pięciu pojemników o różnych kolorach, pytań jak właściwie sortować odpady jest wciąż sporo.

Odpowiedzi można znaleźć w małych piktogramach – znaku rozpoznawczym Koalicji 5 frakcji, która od roku działa na rzecz wsparcia selektywnej zbiórki odpadów poprzez system ekooznakowania i edukuje ekologicznie – podpowiada firma ENERIS Ochrona Środowiska.

W rocznicę powołania Koalicji, jej członkowie i partnerzy reprezentujący niemal każdy sektor rynku, zastanawiali się czy Polska ma szansę osiągnąć europejskie poziomy odzysku surowcowego?

Gospodarka odpadami w Polsce – potrzeba efektywnej edukacji i informacji

11 kwietnia br. podczas spotkania podsumowującego rok funkcjonowania Koalicji 5 frakcji przedstawiciele 26 organizacji – urzędów miast, banków, firm budowlanych, farmaceutycznych, usługowych, sieci handlowych i związków branżowych – rozmawiali m.in. o wyzwaniach polskiego systemu gospodarki odpadami oraz szansach i zagrożeniach dla osiągnięcia europejskich poziomów odzysku surowcowego.

– Już za rok poziom odzysku surowcowego w Polsce powinien wynieść 50%, podczas gdy teraz oscyluje w okolicach połowy tej liczby. Problem leży w niskiej jakościowo zbiórce „u źródła” – tak nazywamy segregowanie odpadów w domach. Poziom odzysku papieru i tektury czy tworzyw sztucznych maleje w ostatnim czasie, choć prosta obserwacja wskazuje, że właśnie tych frakcji generujemy w domach najwięcej. Dlatego też Koalicja stawia na edukację „u źródła”, skierowaną do dorosłych: pracowników firm, interesariuszy naszych Koalicjantów. Baza sprawdzonej, zweryfikowanej wiedzy jest szeroko udostępniana w postaci użytecznych materiałów informacyjnych – powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, inicjatorka Koalicji 5 frakcji, dyrektorka komunikacji w Grupie ENERIS.

W ramach podsumowania roku działalności Koalicji, zostały przeanalizowane kampanie informacyjno-edukacyjne prowadzone w Polsce. Mimo licznych narzędzi marketingowych wciąż ich głównymi odbiorcami wydają się dzieci i młodzież. Brakuje natomiast wyraźnego przekazu skierowanego do dorosłych i seniorów i szerokiej wiedzy na temat celowości segregowania odpadów i funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadowej. Najważniejszy jest jednak brak narzędzi wspierających właściwe segregowanie konkretnych opakowań czy przedmiotów.

– Od początku Koalicja dąży do wprowadzenia na polski rynek jednolitego systemu oznakowania opakowań produktów, który w jasny sposób wskaże konsumentowi, do którego pojemnika wrzucić każdą część opakowania. Systemy takie działają już w Anglii, we Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych. W ramach Koalicji pracujemy z kilkoma firmami, które na własny koszt i głęboko wierząc w sens działania, testują zaproponowany system oznakowania opakowań. Mamy nadzieję, że pierwsze produkty z odpowiednimi piktogramami i informacją, jak przygotować opakowanie do wyrzucenia, znajdą się na polskich półkach już na przełomie lat 2019-2020 – zapewniła Małgorzata Greszta, inicjatorka Koalicji 5 frakcji, prezeska CSR Consulting.

26 koalicjantów w jeden rok

Koalicja 5 frakcji została zainaugurowana oficjalnie 12 kwietnia 2018 r. jako pierwsza międzysektorowa inicjatywa wspierająca selektywną zbiórkę odpadów surowcowych do pięciu pojemników. Celem inicjatorów Koalicji – CSR Consulting i ENERIS Ochrona Środowiska – jest wzrost praktycznej wiedzy na temat właściwego segregowania odpadów i wprowadzenie ułatwiających to prokonsumenckich narzędzi.

W pierwszą rocznicę powstania Koalicji przedstawiciele siedmiu kolejnych firm i instytucji podpisali oficjalnie deklarację uczestnictwa w inicjatywie, potwierdzając jednocześnie wsparcie jednolitego systemu oznakowania opakowań oraz prowadzenie działań edukacyjnych wśród swoich pracowników i innych interesariuszy.

Nowi członkowie Koalicji 5 Frakcji to: Carlsberg, CBRE Polska, Fundacja ProKarton, Grupa Żywiec, Urząd Miasta Wołomin, Urząd Miasta Zielona Góra oraz Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami (ZPGO).

Różnorodność dla efektywniejszej segregacji odpadów

Cechą wyróżniającą Koalicję 5 frakcji jest jej eksperckość i wielobranżowość – podkreśla Eneris. Należą do niej firmy, samorządy i organizacje pozarządowe, które chcą edukować swoich interesariuszy w zakresie właściwego segregowania odpadów i rozwijać system ekooznakowania. Są to nie tylko producenci wprowadzający opakowania na rynek lub sprzedawcy produktów w opakowaniach, lecz także firmy usługowe czy doradcze, które nie prowadzą działalności ściśle związanej z ochroną środowiska. Angażują jednak swoich pracowników, klientów i partnerów biznesowych w działania prośrodowiskowe, gdyż wszyscy produkują odpady i tworzą powszechny system ich selektywnej zbiórki.

Koalicja powołała także Radę Ekspertów. Jej członkowie, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland i organizacja PlasticsEurope Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych, dbają o poprawność przygotowywanych materiałów, a także analizują dla członków bieżącą sytuację na rynku odpadów.

Spółka ENERIS Ochrona Środowiska podkreśla, że udział w Koalicji 5 frakcji daje możliwość korzystania z przemyślanego systemu ekooznakowania na opakowania. System został opracowany w oparciu o analizę prawną funkcjonującego znakowania ekologicznego oraz dobre praktyki z USA i Wielkiej Brytanii. Wypracowane przez Koalicję piktogramy jednoznacznie wskazują, do którego z pojemników na odpady należy wrzucić każdy z elementów opakowania produktu (np. butelkę po soku wrzucić do szkła, a nakrętkę do plastiku) i w jaki sposób przygotować go przed wyrzuceniem (np. butelkę plastikową zgnieść).

Koalicjanci mają także dostęp do narzędzi edukacyjnych, od naklejek z piktogramami na pojemniki (do biur dla firm, do przestrzeni miejskiej dla samorządów), spójnych z oznakowaniem produktów, po materiały informacyjne i bazę praktyk na temat prawidłowej segregacji odpadów i odzysku surowców.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ENERIS Ochrona Środowiska

fot. ENERIS Ochrona Środowiska

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny