dla efektywniejszej segregacji odpadów

Koalicja 5 frakcji dla efektywniejszej segregacji odpadów

Choć od kilku lat w Polsce obowiązuje obowiązek segregacji odpadów do pięciu pojemników o różnych kolorach, pytań jak właściwie sortować odpady jest wciąż sporo.

Odpowiedzi można znaleźć w małych piktogramach – znaku rozpoznawczym Koalicji 5 frakcji, która od roku działa na rzecz wsparcia selektywnej zbiórki odpadów poprzez system ekooznakowania i edukuje ekologicznie – podpowiada firma ENERIS Ochrona Środowiska.

W rocznicę powołania Koalicji, jej członkowie i partnerzy reprezentujący niemal każdy sektor rynku, zastanawiali się czy Polska ma szansę osiągnąć europejskie poziomy odzysku surowcowego?

Gospodarka odpadami w Polsce – potrzeba efektywnej edukacji i informacji

11 kwietnia br. podczas spotkania podsumowującego rok funkcjonowania Koalicji 5 frakcji przedstawiciele 26 organizacji – urzędów miast, banków, firm budowlanych, farmaceutycznych, usługowych, sieci handlowych i związków branżowych – rozmawiali m.in. o wyzwaniach polskiego systemu gospodarki odpadami oraz szansach i zagrożeniach dla osiągnięcia europejskich poziomów odzysku surowcowego.

– Już za rok poziom odzysku surowcowego w Polsce powinien wynieść 50%, podczas gdy teraz oscyluje w okolicach połowy tej liczby. Problem leży w niskiej jakościowo zbiórce „u źródła” – tak nazywamy segregowanie odpadów w domach. Poziom odzysku papieru i tektury czy tworzyw sztucznych maleje w ostatnim czasie, choć prosta obserwacja wskazuje, że właśnie tych frakcji generujemy w domach najwięcej. Dlatego też Koalicja stawia na edukację „u źródła”, skierowaną do dorosłych: pracowników firm, interesariuszy naszych Koalicjantów. Baza sprawdzonej, zweryfikowanej wiedzy jest szeroko udostępniana w postaci użytecznych materiałów informacyjnych – powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, inicjatorka Koalicji 5 frakcji, dyrektorka komunikacji w Grupie ENERIS.

W ramach podsumowania roku działalności Koalicji, zostały przeanalizowane kampanie informacyjno-edukacyjne prowadzone w Polsce. Mimo licznych narzędzi marketingowych wciąż ich głównymi odbiorcami wydają się dzieci i młodzież. Brakuje natomiast wyraźnego przekazu skierowanego do dorosłych i seniorów i szerokiej wiedzy na temat celowości segregowania odpadów i funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadowej. Najważniejszy jest jednak brak narzędzi wspierających właściwe segregowanie konkretnych opakowań czy przedmiotów.

– Od początku Koalicja dąży do wprowadzenia na polski rynek jednolitego systemu oznakowania opakowań produktów, który w jasny sposób wskaże konsumentowi, do którego pojemnika wrzucić każdą część opakowania. Systemy takie działają już w Anglii, we Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych. W ramach Koalicji pracujemy z kilkoma firmami, które na własny koszt i głęboko wierząc w sens działania, testują zaproponowany system oznakowania opakowań. Mamy nadzieję, że pierwsze produkty z odpowiednimi piktogramami i informacją, jak przygotować opakowanie do wyrzucenia, znajdą się na polskich półkach już na przełomie lat 2019-2020 – zapewniła Małgorzata Greszta, inicjatorka Koalicji 5 frakcji, prezeska CSR Consulting.

26 koalicjantów w jeden rok

Koalicja 5 frakcji została zainaugurowana oficjalnie 12 kwietnia 2018 r. jako pierwsza międzysektorowa inicjatywa wspierająca selektywną zbiórkę odpadów surowcowych do pięciu pojemników. Celem inicjatorów Koalicji – CSR Consulting i ENERIS Ochrona Środowiska – jest wzrost praktycznej wiedzy na temat właściwego segregowania odpadów i wprowadzenie ułatwiających to prokonsumenckich narzędzi.

W pierwszą rocznicę powstania Koalicji przedstawiciele siedmiu kolejnych firm i instytucji podpisali oficjalnie deklarację uczestnictwa w inicjatywie, potwierdzając jednocześnie wsparcie jednolitego systemu oznakowania opakowań oraz prowadzenie działań edukacyjnych wśród swoich pracowników i innych interesariuszy.

Nowi członkowie Koalicji 5 Frakcji to: Carlsberg, CBRE Polska, Fundacja ProKarton, Grupa Żywiec, Urząd Miasta Wołomin, Urząd Miasta Zielona Góra oraz Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami (ZPGO).

Różnorodność dla efektywniejszej segregacji odpadów

Cechą wyróżniającą Koalicję 5 frakcji jest jej eksperckość i wielobranżowość – podkreśla Eneris. Należą do niej firmy, samorządy i organizacje pozarządowe, które chcą edukować swoich interesariuszy w zakresie właściwego segregowania odpadów i rozwijać system ekooznakowania. Są to nie tylko producenci wprowadzający opakowania na rynek lub sprzedawcy produktów w opakowaniach, lecz także firmy usługowe czy doradcze, które nie prowadzą działalności ściśle związanej z ochroną środowiska. Angażują jednak swoich pracowników, klientów i partnerów biznesowych w działania prośrodowiskowe, gdyż wszyscy produkują odpady i tworzą powszechny system ich selektywnej zbiórki.

Koalicja powołała także Radę Ekspertów. Jej członkowie, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland i organizacja PlasticsEurope Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych, dbają o poprawność przygotowywanych materiałów, a także analizują dla członków bieżącą sytuację na rynku odpadów.

Spółka ENERIS Ochrona Środowiska podkreśla, że udział w Koalicji 5 frakcji daje możliwość korzystania z przemyślanego systemu ekooznakowania na opakowania. System został opracowany w oparciu o analizę prawną funkcjonującego znakowania ekologicznego oraz dobre praktyki z USA i Wielkiej Brytanii. Wypracowane przez Koalicję piktogramy jednoznacznie wskazują, do którego z pojemników na odpady należy wrzucić każdy z elementów opakowania produktu (np. butelkę po soku wrzucić do szkła, a nakrętkę do plastiku) i w jaki sposób przygotować go przed wyrzuceniem (np. butelkę plastikową zgnieść).

Koalicjanci mają także dostęp do narzędzi edukacyjnych, od naklejek z piktogramami na pojemniki (do biur dla firm, do przestrzeni miejskiej dla samorządów), spójnych z oznakowaniem produktów, po materiały informacyjne i bazę praktyk na temat prawidłowej segregacji odpadów i odzysku surowców.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ENERIS Ochrona Środowiska

fot. ENERIS Ochrona Środowiska

reklama

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama

partner medialny

reklama

reklama