Kampania-edukacyjna-#gdanskiealtany-fot.-sozosfera.pl

Kampania edukacyjna #gdanskiealtany

W Gdańsku od wielu lat prowadzony jest szereg działań edukacyjnych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów – podkreśla Urząd Miejski w Gdańsku (UM). Jednocześnie magistrat wskazuje, że mimo tego, nadal pojawiają się problemy dotyczące odpadów nietypowych i niebezpiecznych pozostawianych przy altanach śmietnikowych. Aby poszerzyć wiedzę mieszkańców organizowana jest kampania edukacyjna #gdanskiealtany poświęcona temu zagadnieniu.

Kampania edukacyjna #gdanskiealtany – odpowiedź na potrzeby mieszkańców

Kampania edukacyjna #gdanskiealtany

Kampania edukacyjna #gdanskiealtany jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i zarządców nieruchomości – podkreśla UM. Mieszkańcy często gromadzą przy altanie śmietnikowej odpady, które nie powinny się tam znaleźć, przekonani, że postępują prawidłowo. W ramach edukowania gdańszczanek i gdańszczan, jak prawidłowo pozbywać się starych mebli, odpadów poremontowych czy elektrośmieci zaplanowany został szereg działań, w tym przygotowano tablice informacyjne na altany śmietnikowe z instrukcją w zakresie prawidłowego postępowania. Plansze mają także zachęcać do korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-u) czy usług odbioru elektroodpadów. Tablice zostaną zamontowane na każdej altanie śmietnikowej obok tablicy z instrukcją właściwej segregacji – dodaje magistrat.

Tablice montowane są już na gdańskich altanach przez spółki Gdańskie Usługi Komunalne i SUEZ Północ. Zachęcamy wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości wielorodzinnych do umożliwienia takiego montażu, a w przypadku większego zapotrzebowania, do zgłaszania się do Wydziału Gospodarki Komunalnej po dodatkowe egzemplarze – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Nowe usługi – odbiór elektroodpadów spod drzwi

W Gdańsku od stycznia br. Gdańskie Usługi Komunalne odbierają od mieszkańców elektroodpady – prosto spod drzwi. W różnych punktach miasta pojawiły się także pojemniki na drobne elektroodpady – wskazuje UM.

Poszerzanie wiedzy i zmiana nawyków w tym zakresie są niezwykle ważne. Dziś bywa, że mieszkaniec jest przekonany, że wystawiając starą lodówkę przy altanie postępuje prawidłowo i zostanie ona odebrana przez służby. A jednocześnie nie ma świadomości, że może ten sprzęt wygodnie i bezpiecznie oddać, zamawiając kurs miejskiej ekipy bezpłatnie odbierającej go wprost z jego domu – dodaje wiceprezydent.

Kampania edukacyjna #gdanskiealtany – wsparcie dla mieszkańców

Działania edukacyjne związane z tematem kampanii będą prowadzone na profilu Czyste Miasto Gdańsk, poprzez wspomniane już plansze informacyjne. Planowany jest także pilotażowy program dyżurów edukacyjnych przy altanach śmietnikowych, w ramach, których mieszkańcy wyrzucający odpady będą edukowani przez przeszkolone w tym zakresie osoby – wskazuje UM.

Budowanie kompetencji społecznej w tym zakresie to proces długofalowy, który wpłynie na bezpieczeństwo środowiska i mieszkańców, a ponadto na estetykę naszego najbliższego otoczenia. Stale pracujemy nad rozwiązaniami, które pomogą mieszkańcom w prawidłowym postępowaniu. W tym celu konsultujemy się też regularnie z zarządcami nieruchomości, spółkami miejskimi i innymi uczestnikami systemu gospodarki odpadami. Obecnie testujemy m.in. naklejki informacyjne na niewłaściwe odpady pozostawione przy altanach – wyjaśnia Olga Goitowska, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM.

Kampania edukacyjna #gdanskiealtany by podnieść poziom wiedzy

Jak podkreślają organizatorzy kampanii, istotnym jej elementem będzie również podnoszenie poziomu wiedzy o formalno-prawnym podziale obowiązków, odpowiedzialności przy gromadzeniu i odbiorze odpadów pomiędzy gminą, właścicielem lub zarządcą nieruchomości, a samymi mieszkańcami. Dla tych ostatnich niesie to praktyczne skutki. Przykładowo świadomość do kogo się zwrócić o interwencję w przypadku zalegających przy altanie, najczęściej porozrzucanych, odpadów remontowych. Kampania edukacyjna #gdanskiealtany w kilku odsłonach potrwa do jesieni bieżącego roku – podsumowuje UM.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), rys. UM w Gdańsku

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama