Poziom świadomości ekologicznej

Jak podnieść poziom świadomości ekologicznej Polaków?

Wysoki poziom świadomości ekologicznej Polaków to nie tylko potrzeba chwili, ale również czynnik, który świadczy o nowoczesności państwa. Stąd niezmiernie istotne jest, by poprawa w tym względzie nastąpiła zarówno wśród dzieci, jak i ludzi dorosłych, zwłaszcza pracujących i podejmujących ważne dla kraju i społeczeństwa decyzje. Jak zatem skutecznie prowadzić edukację prośrodowiskową? Na to pytanie poszukuje odpowiedzi wielu edukatorów – zwraca uwagę firma EKORUM.

Zbyt niski poziom świadomości ekologicznej…

Od lat w różnorodnych analizach dotyczących gospodarki odpadami pojawia się zarzut nieodpowiedniego uświadomienia Polaków w zakresie właściwego postępowania z odpadami. Pokłosiem tego jest m.in. niska efektywność segregacji odpadów „u źródła”, a co za tym idzie – zagrożenie uzyskania nałożonych prawem poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.

Poziom świadomości ekologicznej

O potrzebie, ba – nawet obowiązku kształtowania postaw ludzkich w tym obszarze mówią zgodnym chórem wszyscy przedstawiciele władz, zarówno rządowych (z Ministerstwem Środowiska na czele), jak i samorządowych, bez względu na sympatie polityczne. Szkoda tylko, że często na czczych słowach się kończy. Owszem, mamy mnóstwo przykładów wzorcowych działań podejmowanych na rzecz edukowania proekologicznego. Niestety, spora część gmin bagatelizuje ten temat, mimo że edukacja ekologiczna jest wpisana w kompetencje lokalnych samorządów. Mało tego, częścią składową opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, uiszczanej przez mieszkańców, są właśnie koszty związane z edukowaniem w zakresie odpadów. Często jednak owa „edukacja” ogranicza się do informowania mieszkańców o terminie zbiórki odpadów. Tymczasem sama informacja nie wystarczy, by zmotywować mieszkańców do właściwego postępowania z odpadami, czy – idąc dalej – zapobiegania ich powstawaniu – podkreśla firma.

Poziom świadomości ekologicznej – szkolenie w Poznaniu

Edukowanie to jedno, a sposób przekazywania tej wiedzy czy komunikowania pewnych, często mało popularnych decyzji związanych z gospodarką odpadami (takich jak np. podwyżka opłat za odbiór odpadów, zmiana sposobu segregacji) to już zupełnie inna historia. Pierwsze działanie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców i – tak naprawdę – łagodzenie skutków tego, co może być efektem działania drugiego. Uświadomiony mieszkaniec inaczej zareaguje na hasło „podwyżka” czy „obowiązek segregacji”. Jednak duża część społeczeństwa może źle zareagować na takie informacje. Ba, może pojawić się nawet sytuacja kryzysowa. Jak zatem zażegnać spór? Jak sformułować komunikat, by był czytelny dla mieszkańców? Jak współpracować z mediami, by znalazły się po „dobrej stronie mocy”? Na tego typu pytania będzie można uzyskać odpowiedzi podczas dwudniowego szkolenia organizowanego przez firmę EKORUM pt. : „Edukacja i komunikacja w gospodarce odpadami”. Spotkanie odbędzie się w dniach 22-23 września br. w Poznaniu. Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama