Interwencja dla przyrody

Interwencja dla przyrody – konkurs GDOŚ

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) po raz drugi ogłosiła konkurs „Interwencja dla przyrody”!

Jak podaje GDOŚ, poprzednia edycja konkursu zakończyła się 20 maja br. bez wyłonienia zwycięzców. Właśnie w odpowiedzi na brak zgłoszeń, w drugiej edycji konkursu, zmodyfikowane zostały reguły rywalizacji.

W myśl nowych zasad zrezygnowano z obowiązkowych konsultacji z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska oraz przygotowano przejrzysty formularz konkursowy w formie kwestionariusza.

Interwencja dla przyrody – konkurs dla policji i straży miejskich (gminnych)

W konkursie mogą uczestniczyć komendy i komisariaty policji oraz straże gminne (miejskie), a zadanie konkursowe polega na opisaniu jednej interwencji związanej z ochroną przyrody. Interwencja powinna być podjęta w ciągu ostatnich dwóch lat od przesłania zgłoszenia do konkursu. By zgłosić swój udział należy wypełnić formularz konkursowy w formie kwestionariusza i przesłać go na adres e-mail: masz_prawo@gdos.gov.pl.

Na laureatów czekają praktyczne nagrody – wysokiej klasy latarki i lornetki (50 zestawów złożonych z latarek Ledlenser MT14 i lornetek Delta Optical Forest II 12×50) oraz nagrody pocieszenia – książki o tematyce przyrodniczej („Ptaki. Fauna Polski”, autorstwa Doroty Zawadzkiej oraz „Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski”, Władysława Matuszkiewicza) – podkreśla GDOŚ. Konkurs zorganizowany został w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”, aby promować efektywną ochronę przyrody oraz wiedzę na temat obszarów Natura 2000.

Jednocześnie GDOŚ zaznacza, że warunkiem przystąpienia do konkursu jest ukończenie bezpłatnego kursu e-learningowego „Ochrona przyrody w prawie i praktyce”. Jest on dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób na platformie e-natura2000.gdos.gov.pl. Do formularza konkursowego muszą zostać dołączone dwa imienne certyfikaty, potwierdzające ukończenie kursu e-learningowego przez funkcjonariuszy danej jednostki. Warto dodać, że każda jednostka może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń do konkursu. Szczegóły udziału w konkursie określa regulamin konkursu.

Druga edycja konkursu „Interwencja dla przyrody” trwać będzie do 26 września br. Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Komendy Głównej Policji, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska oraz organizatora. Przy ocenie zgłoszeń pod uwagę będzie brane m.in. zaangażowanie uczestnika w interwencję oraz wyczerpujące i przejrzyste opisanie interwencji. Dodatkowo punktowane, ale nieobowiązkowe są konsultacje z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, przeprowadzone w ramach opisanej interwencji. Nazwy zwycięskich komend i komisariatów policji oraz jednostek straży gminnej (miejskiej) wraz z informacją o ilości i rodzaju przyznanych nagród zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu na stronie internetowej projektu, jednak nie później niż do 3 października 2018 r.

Na podstawie www.gdos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama