nagrodzi ekodziennikarzy

Fundusz nagrodzi ekodziennikarzy

Wyróżnienie publikacji i uhonorowanie dziennikarzy popularyzujących w mediach aktywność i dokonania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w dziedzinie szeroko rozumianej ekologii, to przedmiot trzeciej już edycji konkursu „Nagroda NFOŚiGW – Eko Dziennikarz”.

NFOŚiGW po raz trzeci nagrodzi ekodziennikarzy

W tym roku poza pulą 15 tys. zł dla laureatów, przewidziano dodatkową nagrodę (5 tys. zł) za publikację o charakterze podsumowującym 30-letnią działalność NFOŚiGW.

Konkurs skierowany jest do dziennikarzy wszystkich rodzajów mediów – zarówno drukowanych, jak i elektronicznych, o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym. Warunek udziału w konkursie to data publikacji – artykuł powinien by się ukazać pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r. W przypadku nagrody specjalnej dotyczącej 30-lecia Funduszu okres od 1 stycznia do 31 lipca br.

Materiały dziennikarskie (pojedyncze lub w cyklu) mogą być zgłaszane przez ich autorów albo – za zgodą autora – przez redakcje prasowe, internetowe, radiowe, telewizyjne. W tym celu należy skorzystać z formularza załączonego do regulaminu. Wypełniony kwestionariusz oraz materiał dziennikarski trzeba wysłać na adres: konkurs@nfosigw.gov.pl. Obowiązują dwa terminy zgłoszeń: do 30 czerwca 2019 r. dla publikacji z minionego roku o aktywnościach NFOŚiGW oraz do 30 sierpnia 2019 r. jeżeli chodzi o publikacje odnoszące się do 30-letniej działalności Narodowego Funduszu.

Jury weźmie pod uwagę zgodność z tematem, ideą, przesłaniem i celami konkursu, oryginalność materiałów dziennikarskich, walory estetyczne oraz wkład autora w zbieranie, weryfikowanie i przetwarzanie informacji zawartych w materiale.

NFOŚiGW przewidział w tej edycji konkursu trzy nagrody: główną (10 tys. zł), wyróżnienie (5 tys. zł) oraz nagrodę specjalną (5 tys. zł). Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas tegorocznych targów branżowych POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu, które odbędą się w październiku.

W dotychczasowych dwóch edycjach NFOŚiGW uhonorował dziennikarzy reprezentujących Polską Agencję Prasową, Program 1 Polskiego Radia, branżowe miesięczniki – „Środowisko” oraz „Wodociągi-Kanalizacja”. Nagrody przyznane zostały także dziennikarzom z mediów internetowych: teraz-srodowisko.pl, gramwzielone.pl oraz portalkomunalny.pl.

„Nagroda NFOŚiGW – Eko Dziennikarz” została ustanowiona w 2017 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (wręczanie nagród w drugiej edycji konkursu)