Elbląskie Sprzątanie Świata

Elbląskie Sprzątanie Świata z rekordem Polski

W ramach wrześniowego finału akcji “Elbląskie Sprzątanie Świata – Polska 2019” udało się nie tylko uprzątnąć teren Bażantarni, ale również przeprowadzić największą lekcję ekologii i pobić rekord Polski w tej kategorii – chwali się Urząd Miejski w Elblągu (UM).

Uczniowie elbląskich przedszkoli, szkół i wychowankowie placówek szkolno-wychowawczych wraz z organizatorami przedsięwzięcia, czyli pracownikami Departamentu Ochrony Środowiska UM w Elblągu, Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu (ZUO), Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej oraz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Elbląg, są obecnymi rekordzistami Polski w kategorii na największą lekcję ekologii, która odbyła się 20 września 2019 r., a w której wzięły udział 263 osoby.

Elbląskie Sprzątanie Świata z największą lekcją ekologii

Głównym hasłem wydarzenia było: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”, a celem 26. edycji akcji „Sprzątania Świata – Polska 2019” w Elblągu było podejmowanie działań, dzięki którym nauczymy się jak nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji nie będziemy zaśmiecać, ani w takim stopniu, jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska – podkreśla elbląski magistrat.

Miejscy urzędnicy wskazują też, że inspiracją do ustanowienia rekordu była chęć pokazania, że tylko wspólne działania mają szanse na powodzenie i dają realny wpływ na otaczający nas świat. Wspólna lekcja ekologii była dobrą okazją do usystematyzowania zagadnień związanych z wpływem działalności człowieka na otaczającą przyrodę oraz propagowaniem proekologicznych postaw wśród młodszych i starszych mieszkańców miasta w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Lekcję ekologii dla całej grupy poprowadził jeden nauczyciel – Eliza Leszczyńska-Rogalska z ZUO. Jak wskazuje UM, scenariusz lekcji był bardzo atrakcyjny dla uczestników bicia rekordu Polski i pełen ciekawych informacji. Lekcja składała się z części zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. W trakcie wydarzenia nie zabrakło atrakcji dodatkowych dla młodszych i starszych uczestników. Odbyły się m.in.: ekologiczne zawody sportowe przedszkolaków, specjalna ekologiczna gra terenowa pt. „Wielka tajemnica Małego Piekarczyka”, były także liczne stoiska partnerów wydarzenia.

To nie pierwszy ekoedukacyjny rekord Elbląga

To już drugi rekord Polski w zakresie edukacji ekologicznej jaki udało się pobić w Elblągu. W 2018 r. w ramach Elbląskiego Dnia Ziemi został pobity rekord Polski na „Najdłuższy łańcuch z plastikowych nakrętek”, który mierzył dwa kilometry 393 metry i 59 centymetrów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Elblągu

fot. UM w Elblągu