Ekopracownia pod chmurką

Ekopracownia pod chmurką już działa w Rudzie Śląskiej

W Szkole Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka odbyło się niedawno otwarcie „Ogródka korczakowskiego”. To tzw. ekopracownia pod chmurką. Jest to zwycięski projekt w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW). Jego całkowita wartość wynosi 87,5 tys. zł, z czego 17,5 tys. zł stanowi wkład własny miasta. Poinformował o tym Urząd Miasta Ruda Śląska (UM).

Co obejmuje ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 16?

– Bardzo doceniam inicjatywy mające na celu zapewnienie dzieciom bliskiego kontaktu z przyrodą już na wczesnym etapie nauczania. Możliwość poznawania różnych gatunków roślin i zwierząt oraz obserwacji zmian zachodzących cyklicznie w przyrodzie to cenne wartości. Gratuluję całej szkolnej społeczności tego miejsca – powiedział Michał Pierończyk, prezydent miasta.

Ekopracownia pod chmurką

Przedsięwzięcie zakładało stworzenie zagospodarowanej przestrzeni do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii czy geologii. Zgodnie z planem na terenie wireckiej szkoły podstawowej powstała obszerna drewniana altana z ławostołami, szklarnia, kompostownik i domek ogrodnika. – Każda klasa spośród I – III będzie miała do dyspozycji własną grządkę, którą zagospodaruje siejąc lub sadząc tam rośliny. Myślę, że samodzielne działanie nauczy ich, jak chronić naturalne bogactwo środowiska – zapowiedziała Anna Sekta, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. J. Korczaka. – Dodatkowo dzieci będą mieć do dyspozycji stoły ogrodnicze i ścieżkę sensoryczną – dodała. Ponadto na zagospodarowanym terenie posadzono krzewy ozdobne, postawiono karmnik dla ptaków i hotel dla owadów – wskazał UM.

Ekopracownia pod chmurką

Konkurs śląskiego WFOŚiGW na projekt „Ekopracowni pod chmurką” został zorganizowany po raz pierwszy. W ramach tej inicjatywy, oprócz wymienionego przedsięwzięcia, w Rudzie Śląskiej powstanie jeszcze jeden obiekt. To „Zielony zakątek pod chmurką” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

Nie tylko projekt ekopracowni pod chmurką?

Przy okazji magistrat wskazał, że w ramach zorganizowanego już po raz dziewiąty konkursu „Zielona Pracownia”, cztery rudzkie placówki uzyskają dofinansowanie na stworzenie nowoczesnych sal lekcyjnych. Są to: Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika i Szkoła Podstawowa nr 30 im. Karola Miarki. W gronie laureatów konkursu znalazły się również: Szkoła Podstawowa nr 22 im. Jana Stefana Dworaka oraz Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Brzechwy. W poprzednich latach, przy udziale środków z WFOŚiGW, w mieście powstało już siedem podobnych pracowni.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 3 x UM Ruda Śląska

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu