Ekopracownia już działa!

Jedna z placówek oświatowych w Łodzi wzbogaciła się o pracownię przyrodniczą. Uroczyste przekazanie jej do użytkowania odbyło się 30 października 2014 r. Stworzono ją w ramach inwestycji pn. „Wymarzona pracownia przyrodniczo-ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 184 w Łodzi – Ekonaładowani”.
 
ekopracownia
 
Ekopracownia została wyposażona m.in. w mikroskopy, drobny sprzęt laboratoryjny, tablicę interaktywną, sprzęt komputerowy i elektroniczny, pomoce dydaktyczne oraz potrzebne meble. Dzięki ekopracowni uczniowie mają szansę na aktywne uczestnictwo w zajęciach, mających na celu poznawanie otaczającej przyrody i zgłębianie zagadnień związanych z ochroną środowiska.
 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
Na podstawie: www.wfosigw.lodz.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu