ekologiczny happening

Ekologiczny happening w Jaworznie

W miniony piątek (10 listopada) na płycie Rynku w Jaworznie odbył się happening ekologiczny – poinformował Urząd Miejski w Jaworznie (UM).

Miał on uświadomić i przypomnieć społeczeństwu o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska, jakie niesie ze sobą spalanie w przestarzałych piecach nieodpowiedniego opału – tani, kiepskiej jakości węgiel, muły, a przede wszystkim śmieci.

Ekologiczny happening w Jaworznie – niska emisja i odpady

W wydarzeniu udział wzięli uczniowie jaworznickich szkół. Happening miał na celu także wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju gminy oraz przeciwdziałaniu niskiej emisji. W ramach wydarzenia uczniowie wzięli udział w prelekcjach, które prowadzone były na czterech stanowiskach.

Pierwsze stanowisko nazwane zostało „Rowerowe kino”. Składał się na nie system trzech rowerów i namiotu, w którym znajdują się krzesełka. Dzieci i młodzież pedałując wytwarzały prąd elektryczny zasilający komputer i rzutnik wyświetlający proekologiczny pokaz multimedialny. Na rowerach zamontowane były specjalne liczniki pokazujące ile prądu wytwarza każdy z rowerzystów.

Drugie stanowisko kryło grę – ekomemory. Ekomemory, to przestrzenna gra edukacyjna, której kolorowe plansze prowadzą graczy przez różnorodne zagadnienia związane z naszymi codziennymi nawykami i ich wpływem na środowisko przyrodnicze.

Na kolejnym stanowisku uczniowie mogli zagrać w rowerową grę planszową. Jest to gra, w której uczestnicy są pionkami i rzucając kostką przesuwają się na kolejne punkty. Każdemu punktowi przyporządkowane jest pytanie z tematyki związanej z komunikacją rowerową, ochroną środowiska czy niską emisją.

Ostatni element stanowiła instalacja pn. „Ośmiokąt edukacyjny”. Pozwala ona na rozwieszenie ośmiu interaktywnych posterów o wymiarach 1,8 x 1,8 m. Elementem posterów są symboliczne przedmioty, które dzieci przyczepiają do posterów na rzepach. Edukacja na tym stanowisku dotyczyła dbałości o klimat, niskiej emisji i szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach.

Na podstawie www.um.jaworzno.pl

fot. UM Jaworzno