Ekologiczna edukacja odpadowa

Ekologiczna edukacja odpadowa – konkurs

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi (RDOŚ) zaprasza uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego do udziału w międzyszkolnym konkursie.  Rywalizacja odbywa się pt. „Segregujesz edukujesz” – poinformowała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ).

„Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży to ważne zadanie, które stoi przed rodzicami oraz nauczycielami i wychowawcami. Kształtowanie świadomości ekologicznej nie powinno odbywać się tylko za sprawą przekazywanej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim poprzez istotne działania w środowisku i dla środowiska.” – można przeczytać na stronie internetowej GDOŚ.

Ekologiczna edukacja odpadowa – konkurs łódzkiego RDOŚ

Łódzki RDOŚ organizuje konkurs, wychodząc na przeciw potrzebie kształtowania świadomości i wrażliwości ekologicznej młodego pokolenia. Jak można przeczytać na stronie internetowej GDOŚ, „Głównym celem konkursu jest pogłębienie świadomości ekologicznej młodzieży w związku z promocją selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin i miast województwa łódzkiego”.

Jak wyglądać ma rywalizacja? Osoby stające w konkury powinny zaproponować trzy akcje/kampanie promujące selektywną zbiórkę odpadów na terenie swojej szkoły/gminy/miasta. Jedną z takich wymyślonych przez siebie akcji/kampanii uczniowie powinni przeprowadzić. Przebieg przeprowadzonej akcji należy udokumentować pisemnie oraz w postaci prezentacji multimedialnej lub filmu.

Akcje podejmowane w ramach konkursu powinny zachęcać mieszkańców do zapoznania się z korzyściami jakie płyną z segregacji odpadów, m.in. poprzez możliwość ich powtórnego wykorzystania, co wiąże się wprost z ograniczeniem ilości odpadów trafiających na składowiska.

Organizator założył, że wszystkie opisane przez uczniów projekty zostaną przesłane do odpowiednich terytorialnie jednostek samorządu, by te wykorzystały je w swoich kampaniach promocyjno–informacyjnych.

Zgodnie z zasadami konkursu, każda szkoła, która zdecyduje się na udział w konkursie powinna wytypować nauczyciela koordynującego konkurs w tej placówce oświatowej. Jak zaznacza GDOŚ, jeden nauczyciel może koordynować kilka grup z danej szkoły.

Spośród nadesłanych prac jury wybierze trzy najlepiej przeprowadzone i graficznie przedstawione akcje/kampanie.

Jak podaje GDOŚ, prace można nadsyłać do 17 października 2018 r.

Na podstawie www.gdos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama