Ekologia

Ekologia, niestety na poziomie podstawowym

Proekologiczne działania podejmowane przez Polaków sugerują wciąż bardzo ograniczoną wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Taki wniosek wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu Gumtree Polska.

Jak zaznacza ten serwis bezpłatnych ogłoszeń, większość Polaków jako swoje proekologiczne działania wymienia segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i energii elektrycznej oraz niemarnowanie jedzenia. Jednak Gumtree wskzuje, że wiele z tych działań jest motywowanych raczej ekonomicznie, niż troską o dobro planety.

Ekologia w polskim stylu

Polacy zwracają szczególną uwagę na trzy aspekty dbania o środowisko – wynika z badania. Wśród zasad, jakich byli uczeni, przeważa niemarnowanie jedzenia – tę odpowiedź wskazało 79% ankietowanych. Na drugim miejscu pojawiło się oszczędzanie papieru i wody (72%), a na trzecim – segregowanie odpadów (58%). To ostatnie działanie jest również najczęściej wskazywaną proekologiczną aktywnością wśród Polaków – segregowanie śmieci deklaruje aż 93% z nas. Można zauważyć tutaj tendencję związaną z wiekiem – im osoba jest starsza, tym chętniej segreguje odpady. I tak, u badanych w wieku 18-29 lat robi to 89%, a spośród tych w wieku 50-65 lat już 97%. Najwięcej Polaków segreguje odpady w miastach liczących 200-500 tys. mieszkańców (95%). Większość osób, które przywiązują wagę do segregacji jest zdania, że ich działania mogą wywierać realny wpływ na środowisko (90%). Z kolei osoby, które uważają, że ich postępowanie nie ma znaczenia dla naszej planety, rzadziej decydują się na segregowanie odpadów (70%).

Ekologia

Blisko cztery lata temu Komisja Europejska (KE) przyjęła plan działania Unii Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, gospodarka cyrkularna). Ma on na celu wypracowanie modelu, który zarówno ekonomicznie, jak i środowiskowo wpłynie pozytywnie na naszą gospodarkę.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – fanaberia czy konieczność?

– Według koncepcji GOZ, wytworzone produkty, materiały czy surowce powinny być obecne w gospodarce możliwie jak najdłużej. Zgodnie z tym założeniem, odpady traktowane są jako surowiec wtórny, który należy recyklingować i wykorzystywać ponownie. Dzięki takiemu podejściu, produkty są wprowadzane do obiegu na nowo, a ich cykl życia nie kończy się tuż po jednorazowym wykorzystywaniu. Warto pomyśleć o tym, robiąc zakupy i wybierać biodegradowalne opakowania, które łatwo poddaje się recyklingowi – zaznacza Katarzyna Merska, koordynator ds. komunikacji Gumtree.pl.

Jednym z działań, które wspierają środowisko jest kupowanie przedmiotów z drugiej ręki, dzięki czemu można przedłużyć cykl życia produktów – zaznacza serwis. Mimo że aż 72% badanych deklaruje, że kupuje używane przedmioty, to jedynie 41% robi to z troski o środowisko. Zdecydowanie przeważa tutaj czynnik ekonomiczny – na chęć oszczędzenia pieniędzy wskazuje 76% osób. Co ciekawe, wśród tych, którzy zadeklarowali, że żyją ekologicznie, tylko połowa przyznała, że decyduje się na zakup rzeczy z drugiej ręki z chęci dbania o planetę.

Jak pokazuje badanie, większość badanych (64%) kupuje produkty w opakowaniach podlegających recyklingowi, jednak wciąż są osoby, dla których sposób pakowania nie ma znaczenia. Częściej zwracają na to uwagę kobiety (67%) niż mężczyźni (60%). Spośród kategorii wiekowych, najczęściej na kwestię biodegradowalności podczas zakupów zwracają uwagę osoby w wieku 50-65 lat (68%).

biodegradowalne opakowania

Badanie pokazało również, że z plastikowych słomek do napojów chętniej korzystają młodzi w wieku 18-29 lat (48% ankietowanych), niż osoby powyżej 30 roku życia. Taki wynik może odzwierciedlać niską świadomość ekologiczną. Z drugiej zaś strony, do młodych dorosłych wiedza oraz moda na nieużywanie plastikowych słomek powinna docierać przez media społecznościowe, w których temat ten przewija się bardzo często – zwraca uwagę Gumtree.

Ekologia? Tak, ale w stopniu podstawowym

74% Polaków deklaruje, że żyje proekologicznie, jednak wśród tej grupy pojawiły się osoby (47%), które nie znają pojęcia zero waste (ZW). Tylko 5% osób słyszało o zasadach ZW już ponad 2 lata temu i wdrożyło je do swojego życia. Zdecydowana większość respondentów wskazuje też, że chciałaby żyć bardziej proekologicznie (87%). Interesujący jest fakt, że wśród pozostałych 13% respondentów, aż trzy czwarte uważa, że ich codzienne działania mogą wywierać realny wpływ na środowisko, a mimo to nie czują oni potrzeby, aby żyć bardziej proekologicznie.

Wyniki badania Gumtree Polska pokazują, że ekologia to dla Polaków wciąż bardzo wąskie pojęcie. Nie zdają sobie oni sprawy z tego, jak wiele codziennych działań i wyborów może przyczynić się do ochrony środowiska. Faktycznie robimy pewne kroki, aby żyć bardziej ekologicznie, jednak ograniczamy się prawie wyłącznie do podstawowych aktywności.

Badanie Gumtree.pl zostało zrealizowane przez SW Research w dniach 19-22.02.2019 metodą wywiadów on-line (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1036 Polaków w wieku 18-65 lat.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Gumtree Polska

rys. Gumtree Polska

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny