Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna w ZUOK Spytkowo

Po wakacyjnej przerwie ruszyły kolejne zajęcia w ramach projektu edukacyjnego Młodzieżowej Grupy Badawczej Ptaków Wysypisk „Kania” – informuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (ZUOK).

W ramach prac „Kani”, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku będą prowadzić systematyczne obserwacje i badania, dzięki czemu zgromadzony zostanie szereg intersujących informacji na temat ptaków odwiedzających składowisko w Spytkowie.

Ptasia edukacja ekologiczna w ZUOK Spytkowo

Program prac grupy został opracowany przez Elżbietę Witek-Pawlukojć, nauczycielkę, miłośniczkę ptaków i założycielkę Klubu Małego Ornitologa „Dudek” oraz Krzysztofa Pawlukojć, pedagoga, i z zamiłowania ornitologa. Przy przygotowaniu programu działania Grupy współpracowali również specjaliści z ZUOK. Podstawą zajęć są godzinne wizyty Grupy na składowisku raz w miesiącu, by następnie w szkolnej bibliotece omawiać dokonane obserwacje.

Do tej pory prowadzący przekazali młodzieży podstawowe informacje dotyczące gatunków ptaków przebywających na składowiskach odpadów. Przeprowadzono również edukację z zakresu rozróżniania poszczególnych gatunków, również przy użyciu odpowiednich pomocy, takich jak lornetki, lunety czy aparaty fotograficzne. Grupa „Kania” zapoznała się już także z gatunkami ptaków drapieżnych, a teraz gromadzi wiedzę na temat wybranych ptaków wróblowych. Oprócz wzorku, uczniowie trenują także słuch, gdyż pedagodzy uczą ich rozpoznawać głosy obserwowanych skrzydlatych gości wysypiska.

Pierwsza faza projektu rozpoczęła się w czerwcu br. i potrwa do grudnia 2017 r. Z uwagi na specyfikę miejsca część edukacyjna dotyczy również gospodarki odpadowej – znaczenia segregacji i recyklingu. Działanie w ramach Grupy „Kania” wpisuje się w program edukacyjny prowadzony już od dawna w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo. Oprócz wizyt studyjnych połączonych z oprowadzaniem gości, obecności na imprezach gminnych, organizacji Dnia Otwartego czy warsztatów artystycznych, Zarząd ZUOK skupił się również na projektach związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Co więcej, wyniki prowadzonych przez młodzież ptasich badań będą prezentowane na stronie internetowej ZUOK, a szczegółowy raport z obserwacji zostanie omówiony podczas III edycji Konferencji Ornitologicznej, na którą Zakład zaprasza już teraz.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZUOK Spytkowo

fot. ZUOK Spytkowo

reklama

partner portalu

 

reklama