Ekoedukacja i turystyka na obszarach cennych przyrodniczo

Ekoedukacja i turystyka na obszarach cennych przyrodniczo – program konferencji

III edycja Konferencji Turystyka Wiejska. Nauka, Edukacja, Praktyka przebiegać będzie pt. „Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych”.

Konferencja odbywać się będzie w dniach 12 – 14 listopada 2018 w Jeziorach na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Jak zaznacza jeden z organizatorów – Uniwersytet Przyrodniczy, zakończyło się już przyjmowanie zgłoszeń od uczestników. Znany jest już także ostateczny program wydarzenia (pdf 514 kB).

Konferencję otworzy prezentacja Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego oferty edukacyjnej, a po obiedzie przyjdzie czas na oficjalne powitanie gości.

Edukacja ekologiczna w turystyce podczas sesji plenarnej

Następnie, w sesji plenarnej zaprezentowanych zostanie kilka referatów. Odpowiedzi na pytanie „Jak edukować turystów?” udzieli Izabella Engel z Biura Turystyki Przyrodniczej „Dudek”. „Edukacja ekologiczna i konsumencka w Zagrodach Edukacyjnych” będzie tematem wystąpienia Elżbiety Kmity-Dziasek, reprezentującej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Krakowie. „Edukacja ekologiczna w działaniach organizacji pozarządowej na przykładzie PTTK” – tak brzmi tytuł wystąpienia, jakie poprowadzi Szymon Bijak, reprezentujący PTTK i Wydział Leśny SGGW w Warszawie. W ramach tej części konferencji Marek Maciantowicz z RDLP Zielona Góra omówi zagadnienie pt. „Geoturystyka i geoedukacja na terenie Światowego Geoparku UNESCO >>Łuk Mużakowa<<„. „Nowe i stare narzędzia edukacji na przykładzie działalności Ośrodka Edukacji Przyrodniczej >>Łysy Młyn<<” to temat referatu, którego autorem jest Karolina Prange z Nadleśnictwa Łopuchówko. Z kolei „Edukacja ekologiczna społeczności lokalnych” będzie tematem, który omówi Joanna Adamczewska z Wigierskiego Parku Narodowego. „Koncepcja interpretacji jako podstawa edukacji ekologicznej” tak natomiast brzmi tytuł referatu, którego autorem jest prof. Bernard Lane z University of Bristol z Wielkiej Brytanii.

Sesje tematyczne – stosowane formy, techniki i narzędzia oraz percepcja obszarów przyrodniczo cennych

Elementami konferencji będą także sesje tematyczne. Pierwsza z nich nosi tytuł „Formy, techniki, narzędzia stosowane w edukacji i turystyce”.

W tej części dr Andrzej Raj przedstawi „Główne wyzwania dla edukacji ekologicznej w Karkonoskim Parku Narodowym”, a Ewa Stepaniuk przybliży uczestnikom temat „Edukacja przyrodnicza w działalności Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej”.

„Instalacja edukacyjna Rzeka jako przykład innowacyjnego sposobu nauczania dzieci i młodzieży w Ośrodku Edukacji Leśnej >>Centrum Zarządzania Łęgami<< w Czeszewie” zostanie przedstawiona przez Marka Dobroczyńskiego. „Obszary przyrodniczo cenne, formy edukacji ekologicznej oraz informacji turystycznej na przykładzie gospodarstw agroturystycznych i szkoły leśnej Barbarka w woj. kujawsko-pomorskim” będą natomiast tematem wystąpienia dr Olgi Smoleńskiej.

W tej części konferencji zaprezentowany zostanie także referat pt. „Edukacja ekologiczna i zagospodarowanie turystyczne na obszarach chronionych Nadleśnictwa Szczecinek”. Jego autorką jest Katarzyna Klimek. Ponadto Agata Kobyłka omówi temat „Krajoznawstwo 2.0 – wykorzystanie TRInO w edukacji turystów na obszarach prawnie chronionych”, a Paulina Kopkiewicz – „Ocena potencjału turystyczno-edukacyjnego ścieżek edukacyjnych Ojcowskiego Parku Narodowego”.

Druga sesja tematyczna zatytułowana jest „Percepcja obszarów przyrodniczo cennych w opinii mieszkańców i turystów w kontekście kształtowania oferty edukacji ekologicznej”.

Ta część konferencji obejmować będzie siedem wystąpień. Pierwsze z nich pt. „Rola świadomości ekologicznej w kształtowaniu wizerunku miejscowości turystycznych (przykład Puszczykowa)” omówi prof. dr hab. Agnieszka Niezgoda. Z kolei temat „Uwarunkowania przyrodnicze wpływające na rozwój turystyki na Warmii i Mazurach w opinii turystów” przedstawi dr inż. Iwona Batyk.

Kolejne zagadnienie – „Bezpieczeństwo przyrody a turyści i mieszkańcy Parku Narodowego Sagarmatha” zaprezentuje Agnieszka Brenk. Natomiast na pytanie zawarte w tytule wystąpienia „Dzieci ambasadorem Parku – czy możliwa jest edukacja dorosłych przez dzieci?” odpowie Elżbieta Waliszewska-Lorent.

W tej części konferencji Maria Rothert omówi także temat „Potrzeby i oczekiwania osób odwiedzających Lasy Państwowe w kontekście wiedzy na temat lasu i bezpiecznego w nim przebywania”, a dr inż. Anna Wierzbicka na przykładzie Przemęckiego Parku Krajobrazowego opowie o tym czego oczekują turyści? Natomiast dr Jan Zawadka przedstawi referat pt. „Atrakcyjność turystyczna obszarów chronionych w województwie podlaskim w opinii jego mieszkańców”.

Warsztaty przyrodnicze i trzecia sesja tematyczna

Kolejnym elementem Konferencji będą warsztaty przyrodnicze. Pierwszy z nich poświęcony cyfrowym narzędziom w edukacji przyrodniczej i promocji turystyki rowerowej poprowadzą Jarosław Styperek i Lech Kaczmarek. Drugi prowadzony przez Krzysztofa Koniecznego związany będzie z popularyzacją przyrody w Internecie.

Oprócz tego zaplanowano terenowe warsztaty przyrodnicze, ich tematyka to „Na tropach lądolodu” (zajęcia poprowadzi Michał Lorenc) oraz „W sieci zależności – wieloaspektowe podejście do świata przyrody ożywionej” (Kamil Szpotkowski).

Trzecia sesja tematyczna pt. „Udostępnianie obszarów chronionych dla edukacji w kontekście uwarunkowań przestrzennych, formalnych i organizacyjnych” zawierać ma pięć wystąpień: „Miejsce edukacji przyrodniczej w programie studiów kierunku Turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego” (dr Marzena Makowska-Iskierka), „Góra jak magnes” (Grażyna Trybuła), „Udogodnienia i utrudnienia w edukacji ekologicznej dostępnej dla osób niewidomych w wybranych ogrodach sensorycznych w Polsce” (prof. dr hab. Alina Zajadacz). Przedstawione tu zostaną także „Przemiany w przestrzeni geograficznej po nadaniu statusu parku narodowego – wybrane przykłady” (Piotr Miazek) i „Działalność edukacyjna w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych” (dr Anna Wiśniewska, dr Aneta Marek).

W trakcie konferencji odbywać się będą także sesja posterowa oraz wystawa fotograficzna Krzysztofa Koniecznego pt. „Światło na końcu Świata – fotografie z Półwyspu Antarktycznego, Morza Scotia, Wyspy Słoniowej i Południowej Georgi”.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

 

reklama