Eko–Laboratorium Kopernika

Nowa pracownia biologiczno-chemiczna „Eko-Laboratorium Kopernika” została otwarta w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej (ZS). Dzięki niej młodzież będzie mogła uczyć się przedmiotów przyrodniczych z użyciem nowoczesnych sprzętów multimedialnych i wysokiej jakości pomocy naukowych. To kolejna „zielona pracownia”, która powstała w rudzkiej placówce oświatowej – zaznacza Urząd Miasta Ruda Śląska (UM).

Eko–Laboratorium Kopernika z dofinansowaniem z WFOŚiGW

– Dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej w opracowanie projektu, środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i zapewnieniu wkładu własnego z budżetu miasta kolejna nasza placówka oświatowa zyskała nowoczesną pracownię. Mam nadzieję, że nauka w niej będzie dla uczniów samą przyjemnością i pozwoli na praktyczne zdobywanie umiejętności – zaznaczył Michał Pierończyk, prezydent miasta.

– Mikroskopy, preparaty zwierzęce i roślinne, modele anatomiczne, okulary ochronne, zestawy preparacyjne – to tylko niektóre z zakupionych pomocy stanowiących wyposażenie „zielonej pracowni”. Tak bogata baza dydaktyczna pozwala na szerokie działania badawcze i zapewnia, m.in. przyszłym technikom kształcącym się w kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, nabywanie praktycznych umiejętnościDzięki nowoczesnej pracowni – laboratorium możliwa jest też bardziej efektywna współpraca z Wyższą Szkołą Medyczną w Katowicach oraz Państwową Inspekcją Sanitarną – powiedziała Małgorzata Kaszuba, dyrektor ZS.

Projekt „Eko-Laboratorium Kopernika” zyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW). Natomiast wkład własny ze swojego budżetu zapewniło miasto. W sumie koszt utworzenia pracowni wyniósł 60 tys. zł. Z tych środków zakupiono wyposażenie, sprzęt multimedialny i nowy wystrój pracowni biologiczno-chemicznej.

100 wybranych projektów

Jak podaje UM, na tegoroczny konkurs „Zielona Pracownia” wpłynęło 155 zgłoszeń, z których wybranych zostało 100 projektów. Celem konkursu jest dofinansowanie, w formie dotacji, wniosków dotyczących utworzenia nowych pracowni. Chodzi o klasy na potrzeby nauczania z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Projekt obejmuje naukę w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. To już dziewiąta edycja konkursu. Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w szkołach województwa śląskiego powstało 539 pracowni, których wykonanie pochłonęło ponad 22 mln zł.

W tym roku w Rudzie Śląskiej dofinansowanie w ramach projektu „Zielona Pracownia 2023” otrzymały także: Szkoła Podstawowa nr 23 im. J. Brzechwy i Szkoła Podstawowa nr 22 im. Jana Stefana Dworaka. W tym gronie znalazła się też Szkoła Podstawowa nr 30 im. Karola Miarki. Natomiast dofinansowanie w ramach projektu „Ekopracownia pod chmurką” otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 16 im. J. Korczaka oraz Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3. W ubiegłym roku zielone pracownie powstały w Szkole Podstawowej nr 35 Specjalnej oraz Szkole Podstawowej nr 15 Sportowej z Oddziałami Integracyjnymi.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Ruda Śląska

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu