edukacyjne projekty

Edukacyjne projekty z dofinansowaniem

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP) poinformował, że podpisane zostały umowy na dofinansowanie dwóch projektów, dotyczących edukacji ekologicznej. Pierwszy z nich obejmuje rozbudowę Akwarium Gdyńskiego, a drugi dotyczy edukacji ekologicznej mieszkańców pomorskich wsi. Umowy podpisano 15 lipca br.

Dwa edukacyjne projekty z woj. pomorskiego z dofinansowaniem z RPO

W Akwarium Gdyńskim planowane jest stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej przestrzeni edukacyjnej. Poprzez poznanie, indywidualny kontakt oraz organizowane aktywności odwiedzający Akwarium będą mogli poznać tajemniczy świat morskich zwierząt i roślin. Prowadzona w obiekcie edukacja ekologiczna ma zwiększyć świadomość i wrażliwość mieszkańców oraz turystów na problematykę ochrony środowiska, w szczególności ochrony zagrożonych gatunków.

Wartość projektu to 16,5 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO) wyniesie 8,9 mln zł. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Szacuje się, że dzięki realizacji projektu liczba osób odwiedzających Gdyńskie Akwarium zwiększy się do 500 tys. rocznie. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2021 r.

Drugi z dofinansowanych projektów, to różnorodny program aktywnej edukacji ekologicznej z elementami kampanii promocyjnej. Jest on skierowany do wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich w województwie pomorskim, w szczególności rolników, uczniów szkół rolniczych oraz urzędników jednostek samorządu terytorialnego.

Jak podaje UMWP, celem projektu jest uświadomienie odbiorcom bezcennych korzyści, jakie czerpią z otaczającej przyrody i wzrost poczucia osobistej odpowiedzialności za jej ochronę. Zaplanowane działania edukacyjne skierowane będą zarówno do specjalistów, którzy zawodowo związani są z rolnictwem, m.in. rolników, doradców rolniczych oraz uczniów szkół rolniczych, jak i do ogółu mieszkańców wsi. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń, wydawanie publikacji, stoiska edukacyjne na imprezach plenerowych, stworzenie portalu i aplikacji mobilnej.

Wartość projektu to 1,3 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków unijnych w ramach RPO wyniesie ponad 885 tys. zł. Szacuje się, że odbiorcami kampanii edukacyjnej będzie 50 tys. osób. Projekt zostanie zrealizowany do końca marca 2022 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWP

rys. materiał prasowy: Akwarium Gdyńskie/Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

 

reklama