Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza wokół zalewu

Edukacja przyrodnicza w Rybniku. Wzdłuż dwukilometrowej trasy rekreacyjnej biegnącej wokół Zalewu Pniowiec pojawiło się 13 tablic edukacyjnych, prezentujących przyrodnicze walory tego miejsca – poinformował Urząd Miasta Rybnika (UM).

Edukacja przyrodnicza w Rybniku – plansze na trasie wokół zalewu

Według UM, trasa spacerowo-rowerowa wytyczona wśród drzew, wzdłuż stawu, oferuje bliski kontakt z bogatą w tym miejscu fauną i florą. Można ją poznać dzięki edukacyjnym planszom, na których znajdziemy zarówno mieszkańców Pniowca – m.in. ptaki szuwaru, owady zapylające, płazy, gady czy ryby, jak i rosnące tutaj rośliny. Na zlecenie Rybnickich Służb Komunalnych tablice przygotował bydgoski przyrodnik Dawid Kilon.

Edukacja przyrodnicza w Rybniku

Prócz utwardzonych i oświetlonych ścieżek, przy stawie nie brak też miejsc do odpoczynku – są ławki, ławo-stoły, stojaki rowerowe, a także stanowiska biwakowe z paleniskami, umożliwiającymi rozpalenie ogniska czy grillowanie. Teraz – jak zaznacza rybnicki magistrat – uzupełnieniem rekreacyjnych walorów Pniowca będzie edukacja przyrodnicza.

To jednak nie koniec atrakcji jakie oferuje Pniowiec. Od ul. Polan przez las, w dawnym śladzie kolejki wąskotorowej powstaje droga pieszo-rowerowa, która wkrótce połączy Pniowiec z wybudowaną niedawno stacją kolejki w Rybniku-Stodołach. Wiem, że wielu mieszkańców oczekuje jej z niecierpliwością i cieszy mnie, że już wczesną jesienią będziemy mogli cieszyć się nową trasą wycieczkową – zapowiada Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. 2 x D. Tukalski/UM Rybnika

 

reklama