Edukacja klimatyczna w przedszkolu – jak rozmawiać z przedszkolakami o klimacie?

Na pytanie: „Czy edukacja klimatyczna może być prowadzona w przedszkolu?” Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu działający w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (KOZK) odpowiada, że jak najbardziej jest to możliwe. Zespół KOZK-u opracował „Zielone przedszkole” – uzupełniony zestawem ćwiczeń bezpłatny, praktyczny przewodnik, który pomoże nauczycielom przedszkolnym przekazywać wiedzę o klimacie i środowisku. Oparta na autorskiej metodologii publikacja proponuje kompleksową, logiczną i systematyczną ścieżkę dydaktyczną, stworzoną z myślą o angażowaniu dzieci, rodziców i nauczycieli w zdobywanie wiedzy i umiejętności istotnych dla klimatu – podaje KOZK.

Edukacja klimatyczna – „Zielone przedszkole”

– „Zielone przedszkole” to nasza autorska propozycja nauczania o klimacie, ale jest to jednocześnie projekt otwarty, żywy. Przewodnik powstał przy wsparciu praktyków – nauczycieli przedszkolnych i edukatorów, z którymi też chcemy go dalej rozwijać, tym bardziej, że w tym roku szkolnym edukacja klimatyczna stała się ważnym tematem – mówi Jakub Gontarek, ekspert ds. edukacji klimatycznej KOZK, pomysłodawca projektu i współautor publikacji. – Nauczyciele często poszukują materiałów dydaktycznych i dzielą się nimi oraz własnymi opracowaniami i pomysłami między sobą. Nasz projekt wpisuje się w ten nowoczesny sposób pracy praktyków edukacji i dlatego obejmuje nie tylko publikację z ćwiczeniami, ale i współtworzenie społeczności, w której będzie można wymieniać się inspiracjami i pomysłami na kolejne „zielone ćwiczenia” – podkreśla.

Miejscem wymiany wiedzy i inspiracji jest ogólnodostępny fanpage na Facebooku, działający pod adresem https://www.facebook.com/EdukacjaKlimatyczna – stamtąd można pobrać sam poradnik, tam też znajduje się link do formularza online, za pomocą którego można zgłaszać własne propozycje kolejnych ćwiczeń – wskazuje KOZK.

Edukacja klimatyczna – interdyscyplinarne i systemowe podejście

Interdyscyplinarne i systemowe podejście do wiedzy o klimacie oraz otwarta formuła projektu, zakładająca współtworzenie go przez nauczycieli, to atuty „Zielonego przedszkola”. – Każdy rozdział publikacji dotyczy konkretnego zagadnienia, na przykład transportu czy recyklingu. Najpierw przedstawione są najważniejsze fakty, które mogą być przydatne nauczycielowi, a następnie podpowiadamy kilka praktycznych ćwiczeń – wyjaśnia ekspert KOZK i dodaje, że duża część proponowanych zajęć zakłada pracę z dziećmi na powietrzu, aby mogły one samodzielnie odkrywać dane tematy i uczyć się na namacalnych przykładach. Inną, atrakcyjną i interaktywną formą ćwiczeń „Zielonego przedszkola” jest wykonywanie prac technicznych, na przykład albumów, map czy makiet (z użyciem materiałów odpadowych), znacznie ułatwiających zrozumienie danego zagadnienia, np. funkcjonowania transportu miejskiego. Dopełnieniem projektu jest mechanizm gamifikacji, w ramach którego przedszkolaki mogą zdobywać odznaki za realizację programu – tłumaczy KOZK.

Edukacja klimatyczna – przygotować najmłodsze pokolenie na nadchodzącą przyszłość

Publikacja podpowiada również, jak w edukację klimatyczną włączać rodziców. Każdy rozdział „Zielonego przedszkola” zamykają propozycje spójnych z nauką o klimacie i środowisku rozwiązań dotyczących codziennego funkcjonowania przedszkoli – dodaje KOZK.

Dzieci rozpoczynające dziś przygodę z nauką nie przygotowują się do życia w rzeczywistości, jaką znamy my, dorośli. Kiedy one wejdą w dorosłość, świat będzie inny. Zmieni się przede wszystkim z powodu postępującej zmiany klimatu. Jej skutki będą odczuwalne – i lokalnie, i globalnie – o wiele silniej niż dziś. Świadomi tego, powinniśmy przygotować najmłodsze pokolenie na tę przyszłość możliwie najlepiej. Liczymy, że takimi działaniami, jak nasz projekt i współtworzenie społeczności nauczycieli edukacji klimatycznej zrealizujemy ten cel – mówi Jakub Gontarek.

Publikacja o otwartym dostępie

„Zielone przedszkole” to publikacja o otwartym dostępie, a zawarte w niej ćwiczenia są, jak podkreślają autorzy przewodnika, punktem wyjścia do tworzenia kolejnych i wymieniania się nimi. Jest to jednocześnie pierwszy element realizowanego przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu projektu systemowych rozwiązań dla edukacji klimatycznej. W jego ramach planowane jest przygotowanie materiałów wspierających dla nauczycieli szkół podstawowych, zawodowych, techników i liceów oraz szkół wyższych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama