Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna ze wsparciem

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.5.4 Edukacja ekologiczna.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020.

Edukacja ekologiczna w Wielkopolsce z dofinansowaniem

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, samorządowe osoby prawne, organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), szkoły wyższe, Lasy Państwowe oraz posiadające osobowość prawną jednostki naukowo-badawcze.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty zakładające prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz budowę, rozbudowę, modernizację i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie ekoedukacji.

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść 85% kosztów kwalifikowalnych. Łączna wysokość środków zarezerwowanych na konkurs wynosi 14 mln zł, a minimalna wartość projektu to 100 tys. zł.

Wnioski będą przyjmowane od 28 grudnia br. do 28 lutego 2018 r. (do godz. 15:30). Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej.

Na podstawie wrpo.wielkopolskie.pl

fot. pixabay.com

 

reklama