Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna w Tatrzańskim Parku Narodowym

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że Tatrzański Park Narodowy (TPN) otrzymał dofinansowanie na projekt edukacyjny pod nazwą „Akademia Tatry – działania edukacyjne dla społeczności lokalnej”.

Przyznane przez NFOŚiGW wsparcie z unijnych środków wyniesie ponad 400 tys. zł.

Edukacja ekologiczna w Tatrzańskim Parku Narodowym ze wsparciem

Dofinansowany projekt TPN-u, zakłada przeprowadzenie szeroko pojętej edukacji na temat zasobów i „skarbów” tatrzańskiej przyrody. Działaniami edukacyjnymi ma zostać objęta społeczność lokalna z dwóch powiatów: tatrzańskiego i nowotarskiego. Przedsięwzięcie obejmie miasto Zakopane oraz gminy: Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin, Biały Dunajec i Czarny Dunajec.

Głównym celem „Akademii Tatry” jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Podhala w aktywną troskę o stan środowiska przyrodniczego i jego ochronę. Działania przewidują m.in. organizację prelekcji, konferencji i seminariów o tematyce przyrodniczej dla samorządowców, przewodników tatrzańskich, nauczycieli oraz fiakrów przewożących turystów po terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dla wszystkich tych środowisk i grup zawodowych, a także dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zorganizowane zostaną również wycieczki i warsztaty na terenie TPN. Tematy, które mają być podjęte w terenie to m.in. ekologia lasów górskich i rola w niej dużych drapieżników. Poruszona będzie także kwestia obecności kornika i martwych drzew w ekosystemie lasu. W sumie przeszkolonych w ten sposób ma zostać, wraz z uczniami, około 1800 osób.

Dziękuję za możliwość realizacji projektu. Mam nadzieję, że wszyscy przewidziani w projekcie zostaną odpowiednio wyedukowani, a zwłaszcza grupy profesjonalne, na czym nam szczególnie zależy. Bo to one właśnie będą tę wiedzę przekazywać dalej – zaznaczył Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u po podpisaniu umowy. Z kolei Roman Wójcik, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW podkreślił, że wspieranie edukacji ekologicznej to jeden z priorytetów Narodowego Funduszu.

W ramach projektu Tatrzański Park Narodowy zamierza także zakupić sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć terenowych (m.in. odbiorniki GPS, wysokościomierze, średnicomierze, urządzenia do pomiaru pH gleby). Planowane jest opracowanie i wydrukowanie niezbędnych materiałów edukacyjnych, które następnie – przekazane fiakrom – trafią także do turystów.

Również uczniowie szkół średnich adresatem projektu TPN-u

Szczególną, bo największą grupą odbiorców projektu będą stanowili uczniowie zakopiańskich szkół średnich. Wezmą oni udział w 90 zajęciach terenowych z wykorzystaniem elementów badań naukowych. Terenowe lekcje mają się odbywać w rejonie Kasprowego Wierchu oraz Drogi pod Reglami. Tematami przewodnimi będą: flora wysokogórska, różnorodność biologiczna, ekologia lasu oraz wpływ turystyki na przyrodę. Dla uczniów zostaną także zorganizowane dwa konkursy: wiedzy o przyrodzie Tatr oraz fotograficzny.

Uzupełnieniem działań projektu „Akademia Tatry” będą regularne informacje w lokalnych mediach. Co miesiąc w prasie mają się ukazywać publikacje edukacyjne, a w radiu będę emitowane audycje o tematyce przyrodniczej. Przedsięwzięcie zakończy konferencja podsumowująca z udziałem przedstawicieli grup objętych projektem oraz zewnętrznych ekspertów.

Projekt zostanie wsparty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wykorzystaniem środków z działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowę w tej sprawie
podpisano 19 lutego br.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl