Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna przez konkurs

Urząd Miasta Torunia (UM) poinformował, że w ramach konkursu Prezydenta Miasta Torunia „Zbieramy makulaturę” uczniowie i przedszkolaki z miasta zebrali 436 ton papieru i tektury.

Konkurs rozpoczął się 16 października ub.r. i trwał do końca kwietnia br. Był on adresowany do wszystkich placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta. W rezultacie udział wzięło w nim 56 placówek (18 przedszkoli, 26 szkół podstawowych i 12 szkół ponadpodstawowych), w tym 5 placówek niepublicznych. Organizatorem i koordynatorem konkursu był Wydział Gospodarki Komunalnej UM.

Edukacja ekologiczna przez konkurs pt. „Zbieramy makulaturę”

Celem konkursu było przekonanie dzieci i młodzieży do tego, że warto surowce wtórne gromadzić i przekazywać we właściwe, przeznaczone do tego miejsca. Miał on także uświadomić, że zbierana makulatura przyczynia się do m.in. ochrony lasów – wyjaśnił Michał Zaleski, prezydent Torunia.

Konkurs zaangażował zarówno uczniów, jak i nauczycieli do zbierania makulatury. Aktywnie wzięło w nim udział niemal 22 tys. dzieci i młodzieży. Było też o co walczyć – po pięć placówek w każdej z kategorii – szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna i przedszkole – otrzymało nagrody finansowe z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Łącznie na nagrody zostało przeznaczone 480 tys. zł.

Prezydent Torunia 29 maja br. wziął udział w uroczystości ogłoszenia wyników w konkursie „Zbieramy makulaturę”. Wydarzenie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 24, gdyż szkoła ta zwyciężyła w kategorii szkół podstawowych, a jej uczniowie zebrali 84 tony makulatury. Przy okazji uroczystości ogłoszenia wyników, uczniowie tej szkoły zaprezentowali krótki program artystyczny związany z ochroną środowiska i recyklingiem.

Róbmy tak dalej. Szukajmy możliwości, żeby chronić środowisko, prowadzić zajęcia edukacyjne w tym zakresie – zachęcał prezydent Michał Zaleski. Zwracając się do dzieci, prezydent obrazowo wyjaśnił, ile udało im się zebrać surowca. – Zebraliście razem 436 ton papieru i tektury – tyle ile ważą 72 dorosłe słonie. Dzięki tej makulaturze, która trafi do papierni, uratuje się 6500 drzew. I za to bardzo wam dziękuję – powiedział prezydent Torunia.

Jak wyjaśnia toruński magistrat, miejsce zajęte w konkursie, przez każdą z placówek, uzależnione było od ogólnej masy papieru i tektury zebranej w placówce oświatowej oraz od masy papieru i tektury zebranej w placówce oświatowej w przeliczeniu na jednego ucznia tej placówki. Dodatkowo dyrektor placówki, która uzyskała tytuł laureata konkursu, miał prawo wskazania jednego ucznia, który w sposób najbardziej aktywny uczestniczył w zbiórce papieru. Dzięki temu 28 uczniów otrzymało indywidualne nagrody rzeczowe.

Na podstawie www.torun.pl

fot. Adam Zakrzewski/UM Torunia

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama