edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna – „Opakowanie – nie śmieć!”

Od września do listopada br. Fundacja PlasticsEurope Polska zorganizowała cykl edukacyjnych spotkań.

Były one poświęcone właściwemu postępowaniu ze zużytymi opakowaniami z tworzyw sztucznych, którym towarzyszyła ilustrująca tę tematykę wystawa plakatowa pt. „Opakowanie – nie śmieć! Od selektywnej zbiórki poprzez recykling do nowych wyrobów”.

Edukacja ekologiczna – wykłady i warsztaty

Wystawa plakatowa składa się z trzech plansz. Pierwsza z nich zatytułowana była „Od selektywnej zbiórki”, druga – „Poprzez recykling do nowych wyrobów”, a trzecia plansza odpowiadała na hasło „Opakowanie – nie śmieć!”.

Spotkania w formie wykładów i warsztatów edukacyjnych z wykorzystaniem ekoquizów odbywały się w szkołach i prowadzone były przez Dominika Dobrowolskiego, ekologa i podróżnika oraz jego zespół edukatorów.

W czasie, gdy w szkołach objętych projektem eksponowana była wystawa (średnio przez pięć dni) nauczyciele prowadzili dodatkowe zajęcia lekcyjne dotyczące tworzyw sztucznych, ich zalet oraz przydatności do recyklingu. Wszystkim szkołom goszczącym wystawę, organizator akcji przekazał również zestaw edukacyjnych plakatów do wykorzystania na lekcjach.

Wystawy i spotkania objęły swoim zasięgiem ponad 3 tys. uczniów oraz nauczycieli. Relacje z wystaw i wykładów są dostępne m.in. na stronie www.cycling-recycling.eu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. cycling-recycling.eu

 

reklama