edukacja ekologiczna i turystyka

Edukacja ekologiczna i turystyka – konferencja w Jeziorach

Obszary cenne przyrodniczo stanowić mogą magnes dla turystów żądnych kontaktu z naturą. Sama zaś turystyka może stać się czynnikiem zwiększającym tempo rozwoju terenów wiejskich, na których najczęściej znajdują się takie cenne – z przyrodniczego punktu widzenia – obszary.

Jednak ważne jest takie organizowanie turystyki, by nie stanowiła ona zagrożenia dla ekosystemu, w którym ma być prowadzona. Stąd tak ważna jest rola edukacji ekologicznej, której zadaniem jest uświadomienie tej problematyki, zarówno turystom, jak i lokalnym społecznościom.

Obszary cenne przyrodniczo, edukacja ekologiczna i turystyka

Tej tematyce poświęcona będzie trzydniowa konferencja, która odbędzie się w Jeziorach, na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Organizatorami III Konferencji Naukowej z cyklu „Turystyka wiejska – nauka, edukacja, praktyka” są Katedra Turystyki Wiejskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wielkopolski Park Narodowy. Tym razem Konferencja odbędzie się pod tytułem „Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych”.

edukacja ekologiczna i turystyka

Głównym założeniem konferencji jest wymiana poglądów na temat znaczenia edukacji w kształtowaniu oferty obszarów przyrodniczo cennych i ich użytkowaniu turystycznym. Pomóc ma w tym także prezentacja stosowanych w tym zakresie działań.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a organizatorom zależy na udziale przedstawicieli różnych instytucji (szkół wyższych, administracji obszarów chronionych, nadleśnictw, samorządów, stowarzyszeń) oraz innych podmiotów (np. prowadzących gospodarstwa ekoturystyczne, agroturystyczne, zagrody edukacyjne) zainteresowanych problematyką prowadzenia edukacji ekologicznej służącej rozwojowi turystyki wiejskiej.

Wydarzenie jest współorganizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Pozyskane wsparcie finansowe ze środków NFOŚiGW usprawniło organizację wydarzenia oraz pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów uczestnictwa. Warto zaznaczyć, że trzydniowy udział w konferencji z noclegiem i wyżywieniem kosztować będzie 150 zł, a dla studentów i doktorantów – 75 zł.

Jak zaznaczają organizatorzy, termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 października br. Więcej informacji znaleźć można na dedykowanej stronie internetowej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

 

reklama