Edukacja dzięki wsparciu

W Przedszkolu Samorządowym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pt. „Poznajemy świat przyrody przez zabawę i doświadczenia”. Jego celem było uświadomienie dzieci, aby ich wiedza, umiejętności i nawyki zmierzały do życia zgodnego z naturą, oraz doposażenie bazy dydaktycznej w fachowy sprzęt i pomoce edukacyjne.
Dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi placówka mogła zakupić zestaw eksperymentatora, małe obserwatorium, zestaw do energii odnawialnej, programy multimedialne oraz gry i układanki ekologiczne. Dużym wsparciem w procesie edukacyjnym okazały się zakupione pomoce do zajęć interaktywnych (komputer z oprogramowaniem, stolik pod projektor i ekran projekcyjny).
przedszkole
 
Ponadto dzieci wykorzystywały aplikacje ekologiczne, przeplatanki, magnesy, drewniane beleczki, figury przestrzenne, klocki lego, ekologiczne pacynki i makatki, co pozwoliło im na poznawanie świata przyrody poprzez aktywizowanie wszystkich zmysłów.
 
W ramach realizacji zadania odbyły się też cztery wycieczki przyrodnicze. Dzieci odwiedziły Nadleśnictwo, Bełchatowską Izbę Edukacyjną BOROWINY, Ogród Botaniczny w Łodzi, Elektrownię Wiatrową na Górze Kamieńsk oraz Owocarnię WITAMINA w Białej Rządowej.
 
Ogólna wartość projektu to 25 tys. zł. WFOŚiGW w Łodzi dofinansował to zadanie kwotą 22,5 tys. zł.
 
Na podstawie: www.wfosigw.lodz.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu