Edukacja dla lepszej segregacji odpadów

Edukacja dla lepszej segregacji odpadów

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (KZGRL) poinformował, że już po raz czwarty prowadzi kampanię edukacyjną pn. „SOS dla środowiska”.

Jest ona adresowana do młodzieży klas I szkół średnich, funkcjonujących na terenie objętym działaniem ZKGRL.

Edukacja dla lepszej segregacji odpadów – kampania „SOS dla środowiska”

Jak podaje Związek, na terenie jego działania znajdują się 23 szkoły średnie, w których edukacją ekologiczną, dotyczącą prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, ma zostać objętych 107 klas pierwszych.

Część zajęć już się odbyła. Prelekcje dotyczące szczegółów poprawnego segregowania odpadów zostały przeprowadzone w 90 klasach. W ich trakcie młodzież dowiaduje się, jak wygląda recyklingowa droga odpadów, które opuszczają gospodarstwa domowe. Pierwszoklasiści dowiadują się także jak należy postępować z odpadami problemowymi (w tym z bateriami, odpadami budowlanymi czy elektrycznymi). Przygotowując program zajęć szczególną uwagę zwrócono również na szkodliwość palenia odpadów w domowych piecach.

Efektem prowadzonych działań edukacyjnych ma być wzrost proekologicznej świadomości i znajomości zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wśród młodzieży. Celem KZGRL jest by prowadzone kampanie edukacyjne przełożyły się na wymierne efekty w postaci zwiększenia masy segregowanych odpadów.

Kampania organizowana przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego prowadzona jest przez firmę ETADO.

Na podstawie kzgrl.pl

fot. KZGRL

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama