Działania ekoedukacyjne

Działania ekoedukacyjne w Bielsku-Białej

Cztery bielskie przedszkola biorą udział w programie edukacyjnym pn. „Każdy Przedszkolak wie, co z odpadem dzieje się!” – poinformował Urząd Miejski w Bielsku-Białej (UM) i wskazał, że są to Przedszkole nr 26, nr 6, Bajkowa Kraina i Przedszkole nr 36. Zaangażowanie przedszkolaków, to nie jedyne działania ekoedukacyjne. W ostatnim czasie w dwóch miejscach miasta stanęły także tablice wskazujące, jak prawidłowo segregować odpady.

Działania ekoedukacyjne w przedszkolach

Jak podał UM, w programie adresowanym do przedszkolaków chodzi o wypracowanie właściwych postaw proekologicznych i promowanie wśród dzieci idei zero waste. Pomysłodawczynią jest przewodnicząca Rady Osiedla Straconka, a partnerami programu są: Zakład Gospodarki Odpadami (ZGO) oraz PreZero Bielsko-Biała.

W październiku, w ramach programu, w przedszkolach odbyły się pogadanki ekologiczne, które prowadzili pracownicy ZGO i Wydziału Gospodarki Odpadami UM. Poprzez zabawę dzieci dowiedziały się, jak prawidłowo segregować odpady, co można przywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u) oraz jakie odpady są niebezpieczne. Uczestnicy zajęć otrzymali materiały edukacyjne, które z pewnością przydadzą się w każdym domu – przekonuje magistrat. Miejscy urzędnicy zaznaczają, że w kwietniu przyszłego roku, z okazji Dnia Ziemi, planowana jest druga część projektu, w ramach której przedszkolaki dowiedzą się, na czym polega praca osób odbierających odpady komunalne, a następnie będą uczestniczyć w sprzątaniu najbliższej okolicy.

Działania ekoedukacyjne – tablice o gospodarce odpadami

O tym jak prawidłowo segregować odpady, w Bielsku-Białej przypominają nie tylko zajęcia dla dzieci, ale także tablice edukacyjne. Ostatnio w dwóch miejscach na terenie miasta – przy ul. Złoty Potok (w dzielnicy Straconka) i przy ul. Zajęczej (w Mikuszowicach Krakowskich) – ustawiono kolejne takie edukacyjne tablice.

Magistrat wskazuje, że w Straconce, na parkingu obok kościoła, powstał Straceński zakątek ekologiczny. Można tam pozbyć się nadwyżki szkła, butelek PET, plastikowych zakrętek, a przy okazji doczytać, jaka jest droga odpadów od wyrzucenia do przetworzenia i jak je prawidłowo segregować.

Druga lokalizacja tablicy to plac zabaw przy ul. Zajęczej w Mikuszowicach Krakowskich, gdzie dzieci przy okazji zabawy mogą przeczytać ciekawostki na temat odpadów, a rodzice pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu.

W przyszłym roku, w zależności od zapotrzebowania rad osiedli, w planach jest ustawienie tablic w kolejnych lokalizacjach na terenie miasta – zapowiada UM.

Na podstawie ms.bielsko-biala.pl i ms.bielsko-biala.pl

fot. UM Bielsko-Biała

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama