Dwa parki narodowe

Dwa parki narodowe i blisko 700 tys. zł wsparcia

„Człowiek i Natura” oraz „Czas na Polesie” to projekty dwóch parków narodowych – Kampinoskiego i Poleskiego. Oba projekty mają na celu podniesienie ekologicznej i prośrodowiskowej świadomości społeczeństa – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Na ich realizację dwa parki narodowe otrzymają wsparcie finansowe od NFOŚiGW.

Dwa parki narodowe ze wsparciem NFOŚiGW – będą promować Puszczę Kampinoską

Umowę z Funduszem parki podpisały 21 września 2023 r. Łącznie otrzymają blisko 685 tys. zł. Pierwsza umowa dotyczy kampanii informacyjno-promocyjnej pt. „Kampinoski Park Narodowy – człowiek i natura”. Na ten projekt NFOŚiGW przekaże blisko 335 tys. zł. Kampania ma trwać do końca przyszłego roku.

Jak podał NFOŚiGW, przedsięwzięcie obejmuje działania wzmacniające potencjał edukacyjny Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN). Ma to zostać osiągnięte poprzez wdrożenie projektu wielonarzędziowego, bezpośrednio i pośrednio angażującego odbiorców. W skład ww. projektu wchodzą atrakcyjne rozwiązania. Chodzi o rozwiązania w zakresie upowszechniania i popularyzacji określonych zagadnień tematycznych związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem KPN i ochroną środowiska.

Zaplanowano wydarzenia o charakterze zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim. Ich odbiorcami będą dzieci, młodzież, indywidualne osoby dorosłe oraz rodziny z dziećmi. Projekt dotrze do lokalnych społeczności i turystów z innych regionów Polski podczas prezentacji wystawy foto i albumu w innych parkach narodowych. Zasięg ogólnopolski zapewni mu m.in. kampania w mediach społecznościowych, radiu i telewizji oraz organizacja konferencji o charakterze hybrydowym.

Konferencja, warsztaty terenowe, pikniki

Fundusz dodał, że projekt przewiduje organizację jednodniowej konferencji pn. „Człowiek i natura w Kampinoskim Parku Narodowym”. Jej celem jest prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych parku, opis działalności człowieka oraz zmian zachodzących w przyrodzie Puszczy Kampinoskiej poprzez pryzmat 65 lat jej ochrony. Zorganizowane zostaną również edukacyjne wycieczki terenowe z warsztatami dla dzieci i młodzieży. To warsztaty tematyczne pn. „Ekosystemy łąkowo bagienne”, „Woda to życie”, „Człowiek w Puszczy Kampinoskiej” oraz „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej”. Nie zabraknie wydarzeń o charakterze edukacyjnym, pikników dla lokalnej społeczności i wyjazdów do ośrodków edukacyjnych parków narodowych.

– Edukacja ekologiczna to fundamentalny element ochrony środowiska. Dzięki niej podnosi się ekologiczna świadomość społeczeństwa. A to skutkuje zachowaniami, które nie tylko nie niszczą środowiska, w którym żyjemy, a które chronią i dbają o jego kondycję. Dwie umowy, które dziś podpisał z parkami narodowymi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to bardzo ważne przedsięwzięcia, które zaangażują szeroką grupę odbiorców dzięki wydarzeniom, konkursom, wycieczkom terenowym i warsztatom – mówił Sławomir Mazurek, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW.

Poleski Park Narodowy również ze wsparciem

Druga umowa dotyczy programu aktywnej edukacji pt. „Działanie dążące do podniesienia świadomości ekologicznej i prośrodowiskowej społeczeństwa – „Czas na Polesie”. Na ten cel NFOŚiGW przekaże 350 tys. zł. Zakończenie projektu przewidziano na koniec września 2025 r.

Jak poinformował NFOŚiGW, celem projektu realizowanego przez Poleski Park Narodowy (PPN) jest podnoszenie świadomości ekologicznej. W tym kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt będzie realizowany w formie kompleksowego programu edukacyjnego. Będzie on skierowany do ogółu społeczeństwa, do wszystkich grup wiekowych – zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów z całej Polski.

Przede wszystkim edukacja

W ramach realizacji programu edukacyjnego zaplanowano liczne działania. Wśród nich jest m.in. druk dwóch wydawnictw. Powstanie też gra planszowa „Kładkami Polesie” oraz pakiet edukacyjny „Poznaj Łosia”. Zorganizowane zostaną jednodniowe warsztaty fotograficzne „Poleski Park Narodowy w obiektywie”. Odbędą się też takie wydarzenia jak „Zimowy klub młodych ekologów” – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbędzie się też „Dzień Parków Narodowych” – gra terenowa i grupowe zajęcia edukacyjne w terenie. Nie zabraknie „Letniego klubu młodych ekologów” – letnich zajęć edukacyjnych w ramach dni otwartych w PPN, zajęć terenowych i zajęć w Ośrodkach Edukacyjnych Poleskiego Parku Narodowego. Odbędą się również „Poleskie zimowisko 2025 – ferie z Poleskim Parkiem Narodowym” i „Z żółwiem poznajemy polskie parki narodowe”. To ostatnie wydarzenie, to marsz na orientację dla dzieci i młodzieży szkolnej. Przeprowadzony zostanie również Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym pod hasłem „Poleski Park Narodowy naszym dziedzictwem przyrodniczym”. Wszystkie działania będą promowane w Internecie.

Dwa parki narodowe otrzymają wsparcie na mocy umowy podpisanej 21 września 2023 r. w siedzibie NFOŚiGW. Umowę podpisali Sławomir Mazurek, wiceprezes NFOŚiGW, Mirosław Markowski, dyrektor KPN, oraz Ewa Piasecka, zastępca dyrektora PPN.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu