do czystego środowiska

Droga do czystego środowiska – program GIOŚ-u

Reportaże interwencyjne pokazujące przypadki niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska, informator, a także warsztaty i konsultacje dla organów sądowych, ścigania i kontroli – to elementy edukacyjno-promocyjnego programu „Droga do czystego środowiska”, który Unia Europejska dofinansuje kwotą blisko 5,2 mln zł.

Przedsięwzięcie to prowadzić będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), a jego koszt określono na ponad 6 mln zł.

Droga do czystego środowiska – program GIOŚ-u z dofinansowaniem

Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podpisano 30 listopada br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna nazwa projektu brzmi: „Droga do czystego środowiska – program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm”. Jego strategicznym celem jest promowanie postaw ekologicznych oraz podnoszenie świadomości środowiskowej ogółu społeczeństwa, w tym organów sądowych, organów ścigania i organów kontroli. Efektem ma być także wypracowanie wspólnego podejścia do prowadzenia działań służących zwalczaniu tzw. szarej strefy w gospodarce odpadami. Działania projektowe mają być prowadzone do końca przyszłego roku i objąć w sumie 10 mln osób.

Na przedsięwzięcie złożą się takie działania, jak: reportaże interwencyjne oraz przygotowanie informatora, warsztaty i konsultacje. Będą one kierowane do organów sądowych, ścigania i kontroli. Reportaże – emitowane w telewizjach regionalnych oraz na portalu dedykowanym projektowi – będą pokazywały przypadki niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska. Znajdą się w nich również przykłady działań Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) w celu wzmocnienia wrażliwości obywateli na konieczność ochrony środowiska oraz informowania o działaniach prowadzonych przez Inspekcję.

Z kolei celem warsztatów będzie wypracowanie jednolitego sposobu współpracy IOŚ z organami ścigania i kontroli w zakresie przestępstw przeciwko środowisku w zakresie gospodarki odpadami. Powstanie też informator, w formie pytań z odpowiedziami, który będzie stanowić kompendium wiedzy, ułatwiające prowadzenie przez wyżej wymienione instytucje spraw z zakresu walki z szarą strefą.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny

reklama