Ekopracownie

Dotacje na ekopracownie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) ogłosił 5. edycję konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2019” oraz „Zielona Pracownia’2019”.

Jak informuje WFOŚiGW, konkurs pn. „Zielona Pracownia_Projekt’2019” adresowany jest do szkół podstawowych i średnich, a konkurs pn. „Zielona Pracownia’2019” do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego.

Ekopracownie ze wsparciem WFOŚiGW w Katowicach

Według informacji podanej przez Fundusz, przedmiotem konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2019” jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. W ramach konkursu ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań i różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie może wynieść więcej niż 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu i przekraczać 7500 zł. Z kolei konkurs „Zielona Pracownia’2019” ma pozwolić na dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni. Dotacja może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30000 zł.

Na zgłoszenia w konkursie „Zielona pracownia_projekt’2019” WFOŚiGW będzie oczekiwać do 31 stycznia 2019 r. natomiast w konkursie „Zielona pracownia’2019” wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie 15-29 marca 2019 r.

Śląski WFOŚiGW poinformował także, że 30 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie szkolnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach.

„Zielona Sfera” – taką nazwę nosi pracownia – powstała dzięki dotacji z WFOŚiGW w ramach poprzedniej edycji konkursu „Zielona pracownia”. Uzyskane środki pozwoliły na odnowienie pomieszczenia i wyposażenie klasy w nowe meble, sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. Dodatkowo w pracowni zorganizowano kącik laboratoryjny, w którym uczniowie będą mieli możliwość przeprowadzania różnego rodzaju eksperymentów ekologicznych i przyrodniczych.

Jak podaje WFOŚiGW, pracownia będzie wykorzystywana przez ok. 140 godzin lekcyjnych w miesiącu. Odbywać się tam będą lekcje przyrody, biologii i geografii, a także pozalekcyjne zajęcia biologiczne i przyrodnicze. Utworzenie pracowni ma umożliwić prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i atrakcyjny. Ma się również przyczynić do wzrostu zainteresowania przyrodą i zainspirować uczniów do poznawania i podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Na podstawie www.wfosigw.katowice.pl i www.wfosigw.katowice.pl

fot. WFOŚiGW w Katowicach