Dofinansowanie do edukacji ekologicznej

Dofinansowanie do edukacji ekologicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował o przekazaniu ponad 1 mln zł na dofinansowanie dwóch interaktywnych wystaw w, otwartym 10 maja br., Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek.

Przedsięwzięcie, realizowane przez Nadleśnictwo Krucz, ma charakter spaceru po lesie, w różnych, następujących po sobie fazach rozwojowych i porach roku – wskazuje NFOŚiGW.

Dofinansowanie do edukacji ekologicznej dla Nadleśnictwa Krucz

O tym, jak ważna aktualnie jest edukacja ekologiczna i jak konsekwentnie na terenie całego kraju jej organizację wspiera finansowo NFOŚiGW, napisała w liście gratulacyjnym do uczestników otwarcia Centrum, Anna Król wiceprezes Zarządu Fundusz. „Szczególnie cenimy przedsięwzięcia, które nie stanowią zamkniętej formuły edukacyjnej i nie kończą się wraz z przekazaniem dofinansowania przez NFOŚiGW. Takie, dla których wsparcie Narodowego Funduszu to początek nowego otwarcia edukacji ekologicznej, początek nowych, nowoczesnych działań.” – można przeczytać w liście.

Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek zostało ulokowane w budynku edukacyjnym Masztalarnii, znajdującym się na terenie Nadleśnictwa Krucz. Zgodnie z polityką Ministerstwa Środowiska, głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. W tym wypadku w szczególności chodzi o upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym, zrównoważonej gospodarce leśnej oraz budowanie świadomości i zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników – wskazuje NFOŚiGW.

Wystawa prezentująca Lasy Państwowe ma charakter spaceru po lesie, w różnych następujących po sobie fazach rozwojowych i porach roku. Jest ekspozycją z wieloma przyrodniczymi eksponatami, modelami oraz multimedialnymi, a przez to – atrakcyjnymi elementami. W specjalnej sali prezentowana jest także historia Puszczy Noteckiej, Lasów Państwowych, a także zawody związane z leśnictwem. Zwiedzanie obu interaktywnych, multimedialnych wystaw przez placówki oświatowe, instytucje, grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne będzie nieodpłatne.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez NFOŚiGW kwotą ponad 1 mln zł, co stanowi 70% całkowitych kosztów projektu. Umowa o przekazaniu dotacji została podpisana 17 kwietnia 2018 r. w Warszawie przez wspomnianą Annę Król oraz Stanisława Zalewskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW

 

reklama