NATURE@work

Dary natury – europejski konkurs fotograficzny

Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EAOŚ) zainaugurowała konkurs fotograficzny „NATURE@work” – informuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ).

Celem konkursu jest podkreślenie korzyści, jakie ludzie otrzymują od natury.

Konkurs fotograficzny NATURE@work

Przyroda daje ludziom wiele niezbędnych do życia elementów, jak czyste woda i powietrze, żywność, drewno itp. Przykładem nieocenionych korzyści, jakie przynosi natura mogą być tereny zieleni w miastach, które m.in. obniżają temperaturę otoczenia, podnoszą wilgotność i filtrują powietrze. Wiele korzyści przynoszą ludziom także tereny leśne i mokradła, które sprzyjają np. retencji wody i zapobiegają powodziom oraz łagodzą skutki niedoboru opadów.

Przy okazji GDOŚ przypomina, że Unia Europejska (UE) już w latach 70. XX w. zobowiązała się do ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, a w roku bieżącym przypada 25. rocznica przyjęcia Dyrektywy siedliskowej (Dyrektywa 92/43/EWG Rady z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). Dzięki tej regulacji UE zbudowała największą skoordynowaną sieć obszarów chronionych na świecie – Natura 2000. Obejmuje ona ok. 20% całkowitego obszaru lądowego Wspólnoty. W Polsce w jej skład wchodzi 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich.

Piękno i różnorodność przyrody od wieków jest źródłem inspiracji dla twórców. Idąc tym tropem EAOŚ zaprosiła do udziału we wspomnianym konkursie.

Prace zakwalifikowane do finału konkursu zostały wybrane przez jury i są dostępne na stronie internetowej konkursu. Kolejnym etapem konkursu jest publiczne głosowanie, które potrwa do 15 października br. Fotografia z największą liczbą głosów otrzyma nagrodę Public Choice Award. Zgodnie z regulaminem każdy może zagłosować jeden raz na pięć wybranych prac. Głosowanie odbywa się poprzez stronę www.eea.europa.eu.

Jak podaje GDOŚ, zwycięzców fotograficznej rywalizacji poznamy pod koniec października br.

Na podstawie www.gdos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama