Czuwam! Dla Ziemi

„Czuwam! Dla Ziemi” – harcerze razem z leśnikami

„Czuwam! Dla Ziemi” to ogólnopolska inicjatywa harcerek i harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), do której dołączyć może każdy. Celem akcji – jak wskazuje Zespół ds. Promocji i Mediów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (RDLP) – są działania na rzecz przyrody poprzez kształtowanie proekologicznych postawy w myśl zasady less waste. Finał akcji to działania terenowe harcerzy skupione na sprzątaniu śmieci. Patronat nad wydarzeniem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – dodaje RDLP.

Akcja „Czuwam! Dla Ziemi” – terenowe działania harcerzy w myśl Prawa Harcerskiego

Jak mądrze działać na rzecz przyrody? – pytają leśnicy. Według RDLP odpowiedź jest następująca: „Bądźmy świadomi swoich wyborów i starajmy się zrozumieć problemy związane z ochroną przyrody i zaśmiecaniem naturalnego środowiska”.

Lasy Państwowe wspierają takie działania dlatego przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji „Czuwam! Dla Ziemi!”, której celem są m.in. działania terenowe harcerzy zaplanowane w ramach finału akcji, który przypada na okres 22-25 kwietnia. Będą one polegały na sprzątaniu śmieci. Zajmie się tym odpowiednia grupa harcerzy: Patrol Ludzi Lasu, Błękitny patrol, Strażnicy rzek, Patrol Ludzi Gór czy Miejscy Tropiciele – wylicza RDLP.

Leśnicy wskazują, że działania harcerzy na rzecz przyrody wynikają z szóstego punktu Prawa Harcerskiego: „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać”.

Akcja „Czuwam! Dla Ziemi” – kształtować proekologiczne postawy

Tegoroczna akcja ma kształtować proekologiczne postawy oraz inicjować działania na rzecz poszanowania przyrody, zasobów naturalnych oraz Ziemi, a podejmowane przez harcerzy w ramach akcji wyzwania to praca nad dobrymi nawykami w duchu less waste, stylu życia, zakładającego ograniczanie ilości produkowanych odpadów do niezbędnego minimum – dodaje RDLP. Działania ZHP mają także zwiększać świadomość poprzez uwrażliwianie na otaczający świat, szczególnie w małych, lokalnych społecznościach.

Leśnicy dodają, że dla harcerzy to także przygoda przy zdobywaniu skautowych odznak, podejmowaniu aktywności oraz działań w ramach omawianej inicjatywy.

Jednocześnie RDLP podkreśla, że nielegalne wysypiska w lasach nie należą do rzadkości, dlatego w służbę na rzecz lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 24 kwietnia włączą się harcerze z Hufca Przysucha, którzy będą tworzyć drużynę Patrolu Ludzi Lasu. W realizacji działania pomoże im Nadleśnictwo Przysucha, które na ten dzień zaplanowało także działania edukacyjne z harcerzami.

Czuwam! dla Ziemi to szeroka kampania społeczna zainicjowana przez ZHP współtworzona z Lasami Państwowymi i WWF.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama