Centrum zrównoważonego rozwoju do rozbudowy

Centrum zrównoważonego rozwoju do rozbudowy

Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego gmina Cegłów rozbuduje Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) umowę w tej sprawie podpisali Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, członkowie zarządu województwa mazowieckiego oraz Marcin Uchman, wójt i Milena Dąbrowska skarbnik gminy Cegłów.

W gminie Cegłów rozbudują centrum zrównoważonego rozwoju

W ramach wspomnianego Instrumentu gminy i powiaty z Mazowsza otrzymały wsparcie na realizację wieloletnich zadań, w tym na drogi powiatowe i gminne, na edukację oraz kulturę. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel ze swojego budżetu w sumie ponad 57 mln zł, z czego w tym roku przekazanych zostanie blisko 30 mln zł.

Inwestycja pn. „Rozbudowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie” obejmuje prace projektowe i budowlane, a także zakup i montaż wyposażenia. W Cegłowie powstanie zatem budynek Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody wraz z niezbędnymi instalacjami. Dodatkowo wybudowany zostanie parking, a teren wokół zostanie oświetlony. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt jest bardzo ważny z punktu widzenia społeczno-gospodarczego całego województwa mazowieckiego. W Centrum będą odbywać się szkolenia, seminaria i konferencje. Oprócz działań edukacyjnych i proekologicznych będzie spełniało funkcję integrującą mieszkańców.

Projekt otrzymał ponad 2 mln zł dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. UMWM

 

reklama