Centrum Edukacji Ekologicznej

Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach

Przy Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach powstało Centrum Edukacji Ekologicznej – informuje katowicki magistrat.

To kolejne działanie miasta w obszarze edukacji ekologicznej mieszkańców. W Murckach zrealizowany został projekt skierowany nie tylko do dzieci i młodzieży – podkreśla Urząd Miasta Katowice (UM).

Katowice stawiają na ekologię, czego dowodem jest chociażby nagroda w szóstej edycji konkursu Eco-Miasto. Realizujemy szereg działań skierowanych na poprawę jakości powietrza, czy środowisko naturalne. Ważną ich częścią jest także edukacja, którą teraz będziemy mogli prowadzić w doskonałych warunkach, jakie daje nam powstałe Centrum Edukacji Ekologicznej. Centrum będzie służyło uczniom, a także wszystkim zainteresowanym, którzy wyrażą chęć odwiedzenia tego miejsca. Będzie ono promować działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych Śląska, pozwalające na poznanie przyrody w jej bezpośrednim otoczeniu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach – możliwość zapoznania się z bioróżnorodnością

Osoby odwiedzające Centrum Edukacji Ekologicznej będą miały możliwość zapoznania się z bioróżnorodnością oraz charakterystyką gatunków roślinnych i zwierzęcych występujących w najbliższej okolicy. W Centrum istnieje także możliwość dokonywania obserwacji zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w zakresie fauny i flory. Utworzono w nim m.in. wydzielone miejsca dla szkółki buka pospolitego, ogrodu z roślinami użytkowymi, kompostownika oraz pokazowej hodowli owadów, dzięki czemu uczestnicy będą mieli możliwość przez cały rok obserwować przyrodę.

Projekt utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach kosztował 2,1 mln zł, z czego dofinansowanie środkami unijnymi wyniosło 1,8 mln zł – podaje UM. Przy okazji magistrat przypomina, że wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w grudniu 2015 r., a umowę o jego dofinansowanie podpisano w sierpniu 2016 r., po czym przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia.

Prace zapoczątkował remont klas oraz pomieszczeń socjalnych. Adaptacja tych pomieszczeń była kompleksowa i polegała na generalnym remoncie – od położenia nowych podłóg, poprzez burzenie ścian, wymianę instalacji elektrycznej, drzwi, po malowanie. Projekt obejmował również stworzenie ogrodu sensoryczno-botanicznego, nasadzenie buka pospolitego (rośliny chronionej w pobliskim Rezerwacie – Lesie Murckowskim) oraz stworzenie strefy edukacji przez zabawę – tłumaczy Sławomir Witek, naczelnik Wydziału Edukacji I Sportu UM. W ramach projektu zakupiono także wyposażenie sal centrum, m. in.: drukarkę 3D, piec do wypalania gliny i sprzęt multimedialny.

Trzy pracownie w centrum edukacyjnym

Działania edukacyjne prowadzone w ramach Centrum będą się odbywały w trzech zaadoptowanych na ten cel pracowniach w budynku szkoły. Planowana jest tu organizacja zajęć edukacyjnych, warsztatów, szkoleń, konferencji, pokazów filmów przyrodniczych, konkursów związanych z ekologią a także wystaw prac plastycznych (cyklicznych oraz okazjonalnych). Działania te będą dedykowane osobom z różnych grup wiekowych.

W pracowniach plastyczno-komputerowych będą tworzone afisze, plakaty, biuletyny, ulotki oraz filmy promujące postawy proekologiczne. Oprócz tego w pracowni plastycznej będą odbywały się zajęcia z wykorzystaniem pras graficznych oraz pieca do wypalania gliny – wylicza katowicki magistrat.

Zakończyły się też prace nad ważną częścią centrum, jaką jest ogród sensoryczno-botaniczny. – Ogród z roślinami użytkowymi będzie idealnym sposobem na obudzenie w odwiedzających potrzeb poznawczych oraz odpowiedzialności za posadzone rośliny, które będą wymagały odpowiedniej opieki – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor katowickiego Zakładu Zieleni Miejskiej. Ważnym elementem kompleksu przyrodniczego jest ogród sensoryczny. W jego obrębie dokonano nasadzenia roślin oddziałujących w sposób zintensyfikowany na zmysły (wzrok, węch, słuch, dotyk i smak), które będą wykorzystane do celów terapeutycznych oraz edukacyjnych, zwłaszcza dla osób niewidomych lub osób z zaburzeniami psychofizycznymi.

Magistrat zaznacza, że oprócz doznań wizualnych odwiedzający tę część ogrodu, będą mieli możliwość rozwinięcia swoich pozostałych zmysłów – słuchu, węchu czy dotyku, a przepływająca w pobliżu „sucha rzeczka” dostarczy wrażeń słuchowych. Specjalnie dobrane rośliny wydawać będą określone zapachy oddziałujące na zmysł węchu, różne struktury roślin zapewnią zróżnicowane doznania dotykowe.

Umieszczone w tej strefie miejsce do obserwacji meteorologicznych ułatwi zrozumienie istnienia zjawisk pogodowych. Ogród jest przystosowany do potrzeb wszystkich grup wiekowych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Centrum Edukacji Ekologicznej już przynosi efekty

Młodzież Zespołu Szkół nr 2 rozpoczęła już zajęcia w Centrum. W sali audiowizualnej odbyły się prelekcje dotyczące ekologii w ramach zajęć z biologii i geografii. Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum w sali audiowizualnej i komputerowej przygotowywali się do Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego w ramach obchodów Dnia Ziemi oraz do Międzyszkolnego Konkursu Geologicznego. Efektem tych przygotowań jest zajęcie I miejsca w pierwszym konkursie oraz I i IV miejsca w drugim konkursie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. UM Katowice