Biznes kontra smog

„Biznes kontra smog” – IV edycja programu edukacyjnego zakończona

Firma PwC Polska poinformowała, że zakończyła się IV edycja programu edukacyjnego „Biznes kontra smog”, w którym wolontariusze z kilkudziesięciu zrzeszonych firm przygotowują i prowadzą szkolenia dla dzieci i młodzieży na temat przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza i zmianom klimatu. W tej edycji wzięło udział niemal 9 tys. dzieci i młodzieży. Program „Biznes kontra smog” powstał 4 lata temu z inicjatywy PwC Polska i jest realizowany we współpracy z 28 firmami oraz Krakowskim Alarmem Smogowym, Stowarzyszeniem ASPIRE, a także ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu.

140 wolontariuszy kontra smog

140 wolontariuszy – pracowników firm, zaangażowanych w program – przeprowadziło w tym roku szkolnym ponad 400 warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy, w tej edycji programu, zakres warsztatów został poszerzony o tematy dotyczące zmian klimatu. Prawie 30% spotkań dotyczyło właśnie zmian klimatycznych, a pozostałe to kontynuacja nauki o smogu i jakości powietrza. Wszystkie zajęcia odbyły się bezpłatnie w 138 szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski. Ponadto pod koniec marca materiały edukacyjne przygotowane w ramach programu zostały przetłumaczone na język ukraiński. Odbyły się też pierwsze zajęcia w tym języku dla dzieci w Krakowie – zaznaczyła firma PwC Polska.

Firma zaznaczyła też, że w ciągu 4 lat trwania programu wolontariusze przeszkolili 45 tys. dzieci w szkołach i przedszkolach. Do IV edycji „Biznes kontra smog” włączyło się w sumie 28 firm i organizacji.

Dane pokazują, że przed nami ciągle jest jeszcze wiele do zrobienia w walce o czyste powietrze – w Polsce wciąż mamy zbyt wiele „kopciuchów”, czyli kotłów generujących wysoki poziom zanieczyszczeń. Dlatego pomimo utrudnień pandemicznych i rosyjskiej inwazji na Ukrainę kontynuujemy nasz program edukacyjny „Biznes kontra smog”. Tematy ESG, a więc również czystego powietrza i kryzysu klimatycznego są coraz wyżej na agendzie nie tylko firm, ale i społeczeństwa i mają bezpośredni wpływ na nas wszystkich. Tego tematu nie można odkładać na później – powiedział Tomasz Kassel, lider ds. ESG i partner PwC Polska.

Cztery edycje akcji „Biznes kontra smog” i 45 tys. dzieci ze 150 miejscowości

W ciągu czterech edycji „Biznes kontra smog” 45 tys. dzieci ze 150 miejscowości, dowiedziało się dlaczego powstaje smog, jak wpływa na nasze zdrowie i jak mu zapobiegać, a także dlaczego zmienia się klimat, jakie to niesie za sobą skutki oraz co każdy może zrobić by wpłynąć na ten proces.

Wolontariusze przeprowadzili niemal 2000 warsztatów edukacyjnych, zarówno w formie stacjonarnej, online, jak i hybrydowo (jeden wolontariusz w placówce, a drugi zdalnie). W program zaangażowało się 860 pracowników – wolontariuszy.

Koordynując warsztaty „Biznes kontra smog” z ramienia firmy oraz będąc obywatelką Ukrainy, mogłam wykorzystać obie możliwości do edukowania dzieci uciekających przed wojną do Polski. Doświadczenie to jeszcze raz pokazało mi, że nie ma znaczenia skąd pochodzimy i w jakim języku mówimy, jeżeli uświadomimy sobie, że zmiany klimatyczne dotyczą nas wszystkich i każdy może swoimi indywidualnymi działaniami przyczynić się na rzecz ochrony środowiska – dodała Halina Kozak, GIS specialist w Jacobs.

Scenariusze przetłumaczone na język ukraiński i konkursowi laureaci

W tym roku, z uwagi na rosyjską inwazję na Ukrainę, wszystkie scenariusze zostały przez jedną z wolontariuszek przetłumaczone na język ukraiński, a pierwsze takie zajęcia zostały bardzo pozytywnie odebrane – zaznacza PwC Polska.

W ramach programu został również przeprowadzony konkurs, w którym dzieci miały przygotować pracę pt.: „Zmieńmy nasze codziennie życie, aby pomóc planecie!”. Nagrody, sponsorowane przez Airly, trafią do trzech zwycięskich placówek edukacyjnych: Przedszkola w Chabrówce, Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

System edukacji kontra smog…

Jesienią 2021 r. PwC Polska przeprowadziło badanie na grupie 1500 pracowników firm zaangażowanych w program „Biznes kontra smog”. Wynika z niego, że 87% badanych uważa, iż jakość systemu edukacji w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza w Polsce jest przynajmniej niewystarczająca, z czego niemal 30% określa te działania jako „bardzo złe”. Także 80% osób oczekuje od swojego pracodawcy aktywnego zaangażowania się w walkę o czyste powietrze. Znacząca większość badanych wciela w życie proste nawyki wspierające ochronę środowiska – np. segregację odpadów (95% badanych), ograniczanie zużycia plastiku (80%) oraz wody (75%), a 48% zmniejsza spożycie mięsa. Dla 76% badanych obecne zmiany klimatu to katastrofa klimatyczna, którą należy natychmiast powstrzymać – dodaje PwC Polska.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama