Białostocki RDOŚ edukuje

Białostocki RDOŚ edukuje!

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku (RDOŚ) poinformowała o rozpoczęciu kolejnej edycji ekoedukacyjnej inicjatywy obejmującej prelekcje i konkursy skierowane do dzieci ze szkół podstawowych z województwa podlaskiego pod hasłem „Zostań młodym ekologiem”.

Celem działania podjętego przez RDOŚ jest kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci i kształtowanie świadomości o potrzebie realizacji działań wpisujących się w pojęcie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Białostocki RDOŚ edukuje dzieci z podlaskich szkół

Jak podaje RDOŚ, pierwsze zajęcia odbyły się 5 października 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 6 w Białymstoku. Dzieci wzięły udział w zajęciach oraz w dwóch konkursach zrealizowanych przy wsparciu Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ), która przekazała materiały informacyjno-promocyjne.

Warto dodać, że wspomniane materiały przekazane przez GDOŚ zostały przygotowane w ramach projektów „Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna Poznaj swoją Naturę” (zrealizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) i „Wsparcie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000” (finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zapewnia, że ma już zaplanowane kolejne zajęcia w podlaskich szkołach podstawowych, będą zostaną przeprowadzone w październiku br.

Na podstawie bialystok.rdos.gov.pl

fot. RDOŚ w Białymstoku

 

reklama