Apel w sprawie dzikich wysypisk

Apel w sprawie dzikich wysypisk

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza (WGK UM) apeluje w sprawie dzikich wysypisk odpadów.

„Mamy XXI wiek, mamy osiągnięcia w dziedzinie rozwoju i nauki, dostęp do nowoczesnych rozwiązań technicznych. Chcemy być postrzegani jako ludzie światli, inteligentni, wykształceni, odpowiedzialni… Ale kiedy spoglądamy na otaczającą nas przyrodę: obrzeża lasów, rzek, potoków i sterty śmieci, to trudno oprzeć się refleksji: czy – in gremio – zasługujemy na takie oceny?” – pyta podpisana pod apelem Dorota Goławska, dyrektor WGK UM.

Dzikie wysypiska jak grzyby po deszczu

Przyczynkiem do wystosowania apelu były wyrastające, w różnych miejscach Nowego Sącza, jak grzyby po deszczu, dzikie wysypiska odpadów. Jak zaznacza UM Nowego Sącza, najczęściej śmieci podrzucane są nad rzekami, przy ogródkach działkowych, ciągach pieszych i parkingach.

„W ostatnim czasie nowo powstałe dzikie wysypiska znajdujemy m.in. przy międzywalu a oczyszczalnią ścieków Nowym Sączu. Z dnia na dzień pojawiły się wielkie stosy rozbitego szkła okiennego i wiele innych śmieci. Po wizji w terenie stwierdzono, że najprawdopodobniej są to szyby z demontażu szklarni. Ludzie, którzy w ten sposób pozbyli się odpadów są – nazwijmy to delikatnie – nieodpowiedzialni. Czy do nich dotrze, że porzucone na dziko śmieci, nad którymi nie ma kontroli, są bardzo poważnym zagrożeniem dla środowiska, życia ludzi i zwierząt, nie mówiąc już o tym, że brzydzą tereny miejskie?” – pyta WGK UM.

Opublikowane na stronie internetowej UM Nowego Sącza zdjęcia z wysypiskami mają sprowokować mieszkańców do refleksji i wzbudzić w nich poczucie współodpowiedzialności. To z kolei miałoby zaowocować wzrostem dbałość o otaczającą mieszkańców przyrodę.

„Chciałoby się, by tę informację przeczytał ten „ktoś”, który wyrzucił szyby i inne śmieci, i uprzątnął zaśmiecony teren… Niestety, mamy świadomość, że to… naiwne chciejstwo” – pada stwierdzenie w apelu.

Straż Miejska podjęła już czynności sprawdzające, licząc, że uda się „namierzyć” i ukarać sprawcę tego nielegalnego procederu.

Przy okazji UM Nowego Sącza zwrócił się do mieszkańców z prośbą i apelem o zwracanie uwagi na sprawców dzikich wysypisk i zgłaszanie takich zachowań Straży Miejskiej, do Wydziału Gospodarki Komunalnej lub do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Na podstawie www.nowysacz.pl

fot. UM Nowego Sącza

reklama

partner portalu

 

reklama