Aleja drzew dla edukacji

24 października br., w ramach 12. edycji programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”, została otwarta „Aleja drzew polskich – miejska ścieżka dydaktyczna”. Trasa edukacyjna została przygotowana przez Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego. Inwestycję dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (43,7 tys. zł).
 
Podczas uroczystego otwarcia ścieżki edukacyjnej uczestnicy wydarzenia rozwieszali kolorowe ekoliście z hasłem „Każdy liść pochłania CO2”, zrobione z materiałów z recyklingu. Każdy liść posiada kod QR, który pozwala na połączenie się ze stroną www.chronklimat.pl, gdzie można znaleźć porady na temat ekologicznego stylu życia.
 
Ścieżka edukacyjna ma zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania rodzimych gatunków roślin do tworzenia kompozycji architektonicznych w przestrzeni miejskiej, uwypuklając ich cechy i możliwości dekoracyjne. Lokalizacja ścieżki w obrębie kampusu uniwersyteckiego gwarantuje duży ruch pieszy oraz stałe grono odbiorców.
 
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu