Album fotograficzno-edukacyjny

„Fauna Mazowsza” – to tytuł najnowszej publikacji, przygotowanej na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Ten fotograficzno-edukacyjny album powstał w ramach cyklu edukacyjnego pt. „Bliżej mazowieckiej przyrody.
 
To już czwarty tego typu album z serii prezentującej najcenniejsze gatunki i siedliska woj. mazowieckiego. – W poprzednich książkach opisaliśmy i pokazaliśmy najważniejsze rzeki, pozostałości prastarych puszcz i mokradeł. Ich historię, kulturę, roślinność i zwierzęta. Tym ostatnim chcemy przyjrzeć się bliżej. To one, tak jak ludzie potrzebują schronienia, wyżywienia i warunków do rozmnażania. To również, a może przede wszystkim, dla nich chronimy siedliska, w których mogą zaspokajać swoje życiowe potrzeby – powiedziała Aleksandra Atłowska, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie.
 
Pozycja ta zawiera informacje o zwyczajach zwierząt, gdzie znajdują one optymalne warunki do życia i co my – ludzie możemy zrobić, aby chronić ich siedliska. Autorzy, przyrodnicy-praktycy, opisują projekty, których realizacja pozwala zachować istniejące bogactwo, a także odtwarzać gatunki i siedliska najbardziej zagrożone. Blisko 130 zdjęć, będących efektem wielogodzinnych wypraw fotografów w teren, stanowią piękną ilustrację tekstów i pomagają zrozumieć, dlaczego działania ochronne są tak ważne.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu