Akademia H2O

„Akademia H2O” w Świdnicy

Urząd Miejski w Świdnicy (UM) poinformował, że 17 maja br. odbyło się robocze spotkanie w sprawie planów realizacji projektu edukacyjnego. Chodzi o projekt „Akademia H2O”, mający na celu budowanie wiedzy, świadomości i szacunku dla ograniczonych zasobów wody i środowiska naturalnego. Ma być on realizowany w świdnickich szkołach podstawowych.

„Akademia H2O” – edukacyjny projekt wrocławskiego MPWiK

Spotkanie odbyło się z udziałem Beaty Moskal-Słaniewskiej, prezydent miasta i jej zastępcy Szymona Chojnowskiego. Uczestniczył w nim również Marcin Garcarz, wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) we Wrocławiu. Pośród uczestników znaleźli się też: Tomasz Jaworski, prezes Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (ŚPWIK), Barbara Zielińska, dyrektor działu komunikacji społecznej MPWiK oraz Magdaleny Urbańskiej-Malucha, dyrektor Wydziału Edukacji UM.

„Akademia H2O” to projekt MPWiK dla najmłodszych uczniów klas szkół podstawowych. Oswaja on dzieci z otaczającą ich przyrodą, wzmacnia edukację ekologiczną w szkołach oraz rozwija odpowiedzialność za środowisko – tłumaczy UM. Wydział Edukacji UM we współpracy ze ŚPWIK planuje realizację tego programu w drugich klasach świdnickich szkół podstawowych. Program miałby być realizowany od następnego roku szkolnego – 2023/2024.

Osią programu jest 14 zajęć o tematyce związanej z wodą i ekologią. Podczas lekcji nauczyciele rozmawiają z dziećmi o wodzie w kosmosie, suszy, deszczu, oszczędzaniu wody, piciu kranówki czy zmianach klimatycznych. Każde dziecko i każdy nauczyciel uczestniczący w projekcie otrzymuje pakiet materiałów edukacyjnych – dodaje UM.

Odpowiedź na wyzwania współczesnego świata w dziedzinie ekologii

– Program „Akademia H2O” jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata w dziedzinie ekologii. Nasze szkoły już dziś realizują wiele ciekawych projektów edukacyjnych w tym zakresie, ale ten program dotyczący wody jest szczególnie ważny ze względu na szeroki zakres tematyczny, wagę problematyki, bogate materiały edukacyjne i długofalowe, angażujące podejście. Czerpiemy wzorce z wiodących i innowacyjnych przedsięwzięć tego typu w kraju – powiedziała Beata Moskal-Słaniewska.

Wrocławskie wodociągi przygotowały autorskie scenariusze zajęć, które ułatwią nauczycielom przekazywanie wiedzy najmłodszym uczniom. W każdej świdnickiej szkole, podobnie, jak we Wrocławiu, uczniowie otrzymają własne zeszyty ćwiczeń. Nauczyciel samodzielnie dostosuje termin i moment przeprowadzenia poszczególnych lekcji do pozostałych – związanych z podstawą programową.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Świdnicy

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu