40 szkolnych ekopracowni

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Ekopracownia – zielone serce szkoły” w województwie pomorskim. Jak podał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW), w ramach programu powstanie 40 szkolnych ekopracowni. Budżet naboru to 2,5 mln zł. Są to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program w regionie pomorskim realizowany jest przez WFOŚiGW w Gdańsku.

40 szkolnych ekopracowni – przyrodniczych i poświęconych OZE

Nabór skierowany jest do szkół podstawowych i średnich. Mogą one otrzymać dofinansowanie na modernizację lub adaptację istniejącego pomieszczenia na ekopracownię. W każdym pomorskim powiecie powstaną dwie pracownie: przyrodnicza oraz poświęcona odnawialnym źródeł energii (OZE) – zaznacza WFOŚiGW.

Dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku edukacja ekologiczna była zawsze bardzo ważna. A prowadzona w niebanalny sposób, w nowoczesnych pracowniach, przynosi niesamowite efekty.

– Edukacja ekologiczna to ważny element w kształtowaniu postaw i rozwijaniu świadomości młodych ludzi, a ekopracownie są do tego idealnym celem. To interesująca inicjatywa, która niewątpliwie pomoże w kształtowaniu postaw przyszłych pokoleń, wraz ze wzrostem ich świadomości za otaczający nas świat. Zachęcam pomorskie szkoły, aby zgłaszały swoje projekty. Warto postawić na nowoczesne zielone serce szkolnej placówki. Z ciekawością będziemy śledzić realizację tego programu i jego wpływ na społeczeństwo – powiedział Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW.

760 zielonych serc szkół w całym kraju

„Ekopracownia – zielone serce szkoły” to program ogólnopolski. Z inicjatywy minister klimatu i środowiska w całym kraju powstanie 760 takich pracowni – podaje WFOŚiGW. Ogólnopolski budżet to 50 mln zł. Środki na ten cel pochodzą z NFOŚiGW. Trafiły one do 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

– Ten program to inwestycja w przyszłość, inwestycja w młodych ludzi, którzy dzięki narzędziom, które dostaną będą mogli odkryć procesy zachodzące w przyrodzie. Mam nadzieję, że pracownie przyrodnicze będą okazją, aby wyjść w teren, obserwować zjawiska przyrodnicze. A te poświęcone OZE wzbudzać będą ciekawość świata, wpływać na rozwój nowych technologii – tłumaczył Sławomir Mazurek, zastępca prezesa NFOŚiGW.

Szkoły mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Maksymalna dotacja na modernizację lub adaptację pomieszczenia na pracownię przyrodniczą wynosi 50 tys. zł. Natomiast na pracownię poświęconą OZE – 75 tys. zł. Jedna szkoła może złożyć jeden wniosek.

Na Pomorzu, wnioski i projekty oceniać będzie komisja konkursowa WFOŚiGW w Gdańsku.

Nabór potrwa do 27 kwietnia br., a oficjalne rozstrzygnięcie ma nastąpić 5 czerwca.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. WFOŚiGW w Gdańsku

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu