Studia w zakresie adaptacji

40 pracowników powiatów i miast podjęło podyplomowe studia w zakresie adaptacji do skutków zmian klimatu

Blisko 40 pracowników powiatów i miast na prawach powiatów z Małopolski rozpoczęło studia podyplomowe w zakresie adaptacji do skutków zmian klimatu – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Przez rok mają oni zdobywać wiedzę m.in. z zakresu polityki klimatycznej, gospodarki niskoemisyjnej czy energooszczędności w budownictwie. Studia prowadzone są w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w ramach projektu LIFE – IP EKOMAŁOPOLSKA.

Studia w zakresie adaptacji do skutków zmian klimatu – odpowiedź na potrzebę czasów

Program odpowiada potrzebie czasów, w jakich żyjemy. Ich absolwentów wyposażymy w konkretną i przydatną wiedzę m.in. na temat odnawialnych źródeł energii czy zrównoważonego transportu. Nabędą także cennych umiejętności: zarządzania projektami, przygotowywania studium wykonalności, prowadzenia komunikacji społecznej – podkreśliła prof. Ewa Adamiec, zarządzająca kierunkiem Adaptacja do zmian klimatu w AGH.

Studenci adaptacji do zmian klimatu zapoznają się również z regulacjami zawartymi w najważniejszych dokumentach Unii Europejskiej (UE) i Polski, takich jak Europejski Zielony Ład, Polityka Energetyczna Polski do r. 2040 r., Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030. Jak wskazuje UMWM, kierunek adresowany jest do osób odpowiedzialnych za szeroko rozumianą ochronę środowiska w firmach, instytucjach, stowarzyszeniach i fundacjach, a także przedsiębiorców. Dzięki projektowi LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA pracownicy 21 powiatów z Małopolski mają zostać wyposażeni w nowe kompetencje, które będą przekazywać dalej w swoich lokalnych społecznościach.

Studia w zakresie adaptacji i sześć głównych filarów

Program studiów został przygotowany w oparciu o sześć głównych filarów zdefiniowanych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego. Jak wskazuje urząd marszałkowski są to sektory: energii, budownictwa, transportu, rolnictwa, przemysłu i odpadów, a także użytkowania gruntów i leśnictwa.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny