na realizację ekoprojektu

100 tys. zł na realizację ekoprojektu

Znamy zwycięzców I edycji konkursu „Szkoła z klimatem” – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Nagroda główna – 100 tys. zł na realizację ekoprojektu przyznano Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach (woj. śląskie). Narodowy Funduszu przyznał jeszcze pięć wyróżnień, a do pierwszej edycji zgłoszono – 125 projektów z całej Polski.

100 tys. zł na realizację ekoprojektu w ramach konkursu „Szkoła z klimatem”

18 czerwca br. podczas finału konkursu „Szkoła z klimatem”, który odbył się on-line, Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska ogłosił tegorocznego zwycięzcę – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach i przekazał nagrodę główną – symboliczny czek na 100 tys. zł na realizację ekoprojektu, podkreślając jego wyjątkowość. – Zaprezentowany pomysł na zagospodarowanie części terenu należącego do szkoły to pokazanie w pigułce, na niewielkim obszarze, jak mogą wyglądać i funkcjonować obszary zielone w miastach, z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, wsparcia bioróżnorodności i dbałości o jakość powietrza, aby przeciwdziałać skutkom zmian klimatu, tak dziś powszechnych i szczególnie dotkliwie odczuwalnych w miastach. Co cieszy najbardziej, to zrozumienie, dogłębne przeanalizowanie sytuacji i przemyślany kompleksowy plan rozwiązań zaproponowany przez młodzież. Z takim potencjałem można wiele zrobić razem dla klimatu – powiedział.

Zwycięski projekt i podziękowania szefa NFOŚiGW

Zwycięski projekt charakteryzował się zastosowaniem m.in. kaskady wodnej, łąki kwietnej, zielonych dachów, tężni solankowej oraz ścieżki sensorycznej i strefy relaksu, a także strefy kreatywnego wypoczynku w altanie. Zielono-niebieską infrastrukturę autorzy zaprojektowali z użyciem materiałów z recyklingu oraz w formie strumienia i oczka wodnego, z wykorzystaniem roślin bagiennych do oczyszczania wody, a roślin fitoremediacyjnych do oczyszczania powietrza. Zwycięski zespół zadbał także o różnorodność biologiczną w formie nasadzeń rodzimej flory i o wykorzystanie bioodpadów – kompostownik z dżdżownicami do produkcji ziemi kompostowej pod uprawy – wylicza NFOŚiGW.

Wierzyliśmy w zainteresowanie młodego pokolenia tematem konkursu i zmian klimatu, bo wiemy, jak ważne są dla nich sprawy ochrony środowiska oraz możliwość osobistego zaangażowania w przeciwdziałanie tym zmianom. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim twórcom 125 projektów przesłanych do pierwszej edycji konkursu. Gratuluję Wam zaangażowania. Poziom prac był bardzo wysoki, a Komisja Konkursowa przyznała wszystkie przewidziane regulaminem nagrody, czyli nagrodę główną i pięć wyróżnień, podkreślając, że każdy z projektów jest bardzo wartościowy, a wszystkie zespoły projektowe – młodzież i opiekunowie – wykazali się wiedzą, rzetelnością i kreatywnością – podkreślił prof. Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW.

Wyjątkowość wyróżnionych projektów

W trakcie spotkania wyróżnione projekty zaprezentował Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW i przewodniczący Komisji Konkursowej. Podsumowując pierwszą edycję konkursu, zaznaczył: – Wyjątkowość projektów, które dziś zwyciężyły polega m.in. na tym, że mogą być zaimplementowane i powielone w wielu szkołach i przestrzeniach miejskich. Zaproponowane rozwiązania są uniwersalne, a najistotniejsza jest ich kompleksowość. Uwzględniają one zarówno aspekty przyrodnicze, wodne, w tym retencję, bioróżnorodność, zagospodarowanie odpadów, ochronę powietrza, ochronę przed hałasem, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jak i miejscowe uwarunkowania oraz potrzeby społeczności lokalnych – użytkowników. To dojrzałe i zarazem innowacyjne pomysły, które warto zrealizować na szerszą skalę.

100 tys. zł na realizację ekoprojektu i wyróżnienia dla pięciu projektów

Nagroda główna została przyznana Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, pierwsze wyróżnienie otrzymał Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu, drugie wyróżnienie – III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Z kolei trzecie wyróżnienie otrzymał projekt przygotowany przez Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, Technikum Zawodowe Nr 1 w Szczecinie, a czwarte wyróżnienie – uzyskało Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku. Ostatnie – piąte wyróżnienie – otrzymało I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.

Konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” był skierowany do publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych i ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. Należało wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację – wskazuje NFOŚiGW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu