Autor: Tymon Grabarczyk

associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
tymon.grabarczyk@dzp.pl

Nowe Prawo wodne a opłaty podwyższone

Nie ulega wątpliwości, że wejście w życie Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2017 r. poz. 1566) budzi szczególne zainteresowanie w związku z...