Autor: Tomasz Dąbrowski

Tomasz Dąbrowskiassociate, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k., SDZLEGAL SCHINDHELM, tomasz.dabrowski@sdzlegal.pl

Gospodarka odpadami po MBP w raporcie NIK

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport pt. „Postępowanie z odpadami komunalnymi po przetworzeniu w instalacjach mechaniczno-biologicznego...

Przenoszenie odpowiedzialności za odpad

Wytwórcy odpadów, zwłaszcza ci prowadzący działalność przemysłową, w swojej bieżącej działalności skupiają się przede wszystkim na tym, by znaleźć podmiot...

Brak WPGO uderza w przedsiębiorców

Zapadają pierwsze wyroki w sprawach dotyczących nowych wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO). Pospieszne procedowanie WPGO obarczone było wadami...

Walka ze smogiem przez kotły grzewcze

1 października br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (DzU poz. 1690)...